Posts Tagged ‘municipais’

Os cambios no voto dos emigrantes

Xoves, Novembro 4th, 2010

Despois de catro meses de debates no seo da subcomisión que estuda no Congreso a reforma da lei electoral, os principais partidos do arco parlamentario tomaron a decisión de que as eleccións municipais só conten coa participación das persoas que manteñan vivo o seu empadroamento nas localidades onde pretendan exercer o seu dereito ao voto. Os emigrantes si poderán votar, segundo acordou a subcomisión, nas eleccións ao Parlamento (Congreso e Senado, sen ningunha circunscrición específica), nos comicios autonómicos, nas Eleccións Europeas e en todos os referendos que convoque o Estado.

O acordo alcanzado finalmente por todos os partidos excepto Esquerda Unida (que votou en contra) e Coalición Canaria (que se abstivo) deixa fóra na práctica a todos os residentes no exterior, como estaba previsto, aínda que abre a porta á participación aos españois que emigrasen temporalmente e non se deron de baixa no seu padrón municipal de procedencia. Fillos e netos de emigrantes quedarán así fóra do proceso de elección de alcaldes e concelleiros, do mesmo xeito que os seus ascendentes, se xa non contan cunha relación censal directa cos seus concellos de orixe. A proposta será elevada agora pola subcomisión á Comisión Constitucional da Cámara baixa, que á súa vez a remitirá ao pleno do Congreso para o seu debate e votación, coa previsión de que entre en vigor antes das eleccións municipais do próximo ano. Desta forma, os 1.334.772 españois incluídos no censo electoral de residentes ausentes (CERA) perderán por primeira vez a posibilidade de votar nas eleccións locais. Deles, 353.896 están adscritos electoralmente a Galicia, o que supón un 13,29% do censo da comunidade, aínda que en provincias como Ourense representa un 22,1% do seu corpo electoral, e en Lugo, un 13,7%. Isto afectará tamén aos descendentes de exiliados durante a Guerra Civil e o franquismo que segundo a Lei da Memoria Histórica van recibir a nacionalidade española, o que previsiblemente elevará o Censo de Residentes Ausentes de 1,3 a 1,7 millóns de persoas nos próximos meses. O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo animou aos seus alcaldes a incumprir a lei empadroando como veciños aos emigrantes e aos seus descendentes que quixesen votar, o que xa foi moi criticado por PSOE e BNG.

A pesar do desacordo que entre a representación do PSOE no exterior suscitou a reforma electoral, o acordo foi total entre os dous partidos maioritarios, que fixeron seu un ditame do Consello de Estado no que se interpreta que o dereito de voto nas municipais debe quedar restrinxido ás persoas que manteñan a condición de veciñanza onde vaian exercer o voto. Ambos os dous partidos decidiron igualmente instaurar o voto rogado no exterior para as demais consultas electorais, un sistema que rexía até agora nas municipais. Así, os residentes no estranxeiro recibirán a partir de agora un modelo oficial de solicitude para votar nos comicios autonómicos, xerais e europeos, que deberán devolver contestado se queren participar en cada comicio. Con esa petición de participación recibirán a documentación electoral e as papeletas. Desta maneira garántese que todos os inscritos na CERA recibirán de oficio a solicitude e ao mesmo tempo reducirase sensiblemente a impresión e envío de millóns de papeletas como até agora. Ademais, a subcomisión decidiu que se instalen urnas nos consulados para que poidan emitir o voto nelas todos os emigrantes que o soliciten previamente. Os colexios electorais do estranxeiro estarán abertos o tres últimos días de campaña e deberán contar con 52 urnas nos procesos xerais. Os sobres cos votos deberán chegar a España por valija diplomática un día antes dos comicios.

Porén, na práctica, máis alá do previsto pola nova lei, o voto en urna para os residentes no exterior terá que agardar. A reforma electoral abre a porta á posibilidade de exercer o dereito a voto nos consulados ou embaixadas. No entanto, e á falta de que se determine con detalle o modelo, o Goberno central xa asume que o sufraxio en urna “será inviable” e “case imposible de aplicar”. Así o aseguraron fontes do Goberno central, que aclaran que hai “estudos e informes abondos” que consideran “practicamente inviable” facilitar o voto en urna para os emigrantes. O motivo está no complicado sistema electoral español, con circunscricións provinciais. Aplicar o voto presencial no exterior suporía “unha urna por cada circunscrición e papeletas de todas as candidaturas de cada circunscrición en cada espazo consular que se habilite”. Unha tolemia que a Administración considera “imposible” de artellar. Suporían milleiros de paquetes para cada consulado, un problema que se cadra se podería solucionar aplicando outra demanda histórica: unha circunscrición exterior e única para os emigrantes. Pero aí tamén hai atrancos, malia que foi unha das posibilidades seriamente analizadas durante as vinte reunións celebradas pola subcomisión. “Sería fácil de encaixar no Senado, pero imposible no Congreso”, aseguran xuristas do Estado.

Os residentes no exterior mobilízanse
A emigración galega non dá por perdida a durísima loita por tratar de manter a súa participación nas eleccións municipais e por iso iniciou unha ofensiva para intentar modificar a proposición de reforma da lei electoral, que o pasado sábado se rexistrou no Congreso co respaldo de todos os partidos, excepto Izquierda Unida e Coalición Canaria. Desde a directiva dos tres consellos de residentes españois existentes en Suíza decidiuse intentar coordinar aos demais organismos de representación oficial da diáspora en Europa para mostrar en bloque o rexeitamento que aseguran existe entre a emigración á perda da súa condición de electores nos comicios locais. As principais formacións políticas mostraron xa a súa vontade de aprobar a reforma da lei electoral no menor tempo posible, trámite que desde o Congreso se estima que puidese acontecer en febreiro próximo, co que a exclusión da diáspora nos comicios municipais se levaría a cabo xa nas que se convocarán para o 22 de maio. Desde Suíza mandáronse aos consellos de residentes do resto de Europa escritos buscando a adhesión de todos os emigrantes posibles a un escrito que sinala que “os cidadáns asinantes esiximos ao presidente do Goberno de España que impida a exclusión do colectivo emigrante e de non residentes para votar nas eleccións municipais, así como a implantación do voto rogado ou de calquera outro mecanismo que mutile o noso dereito constitucional e recoñecido dereito de sufraxio universal”.

“Resulta triste que o PSOE e o PP, que non se pon de acordo para nada, fágano para recortar os dereitos dun grupo de cidadáns”, laméntase José Raimundo Insúa, secretario do Consello de Residentes Españois en Berna e Basilea. Para este emigrante natural de Vimianzo “esta situación deprime moito cando ves como aquí os grupos folclóricos, educativos e sociais loitan por manter viva a súa identidade e tradicións, mentres que en España se nos trata de apartar e desvincular da nosa terra. Que pensen ata os máis galeguistas que con esta lei, tal e como a queren deixar, Castelao xa non podería votar”, engade. O Defensor do Pobo e a vía de amparo ante o Tribunal Constitucional son as estratexias xurídicas que os consellos de residentes no exterior preparan tamén, se as Cortes non modifican a súa proposta de reforma.

Declarar persoas non gratas aos deputados que apoien a exclusión dos emigrantes é outra posibilidade que apunta Insúa, mentres Francisco Lores, presidente da Federación de Asociacións Galegas en Arxentina, asegura estar a valorar ata a ocupación de sedes oficiais españolas no devandito país para realizar unha protesta internacional. “O Goberno español está a mostrar unha soberbia desmesurada cara aos emigrantes ao non querer nin escoitarnos”, engade Lores. “Non deixan votar, cando o voto é a columna vertebral da democracia”, sentencia, ao tempo que estendeu as críticas á propia formación: “o BNG tennos abandonados, non quere aos galegos de aquí” e lanzou tamén unha mensaxe aos grandes partidos —PSOE e PP—: “se hai corrupción no voto emigrante é porque eles mercan axentes electorais e sacos de votos”. “Nin nos recibiron, a pesar de solicitalo”, constata tamén Francisco Ruiz, presidente do Consello Xeral da Cidadanía Española no Exterior, para quen a exclusión das municipais “é un atropelo que trataremos de levar ás institucións europeas para que se nos escoite”, engade. Para o mandatario do máximo órgano de representación dos emigrantes, a reforma da lei electoral non garantirá máis transparencia, “xa que a suposta mesa electoral que se montará nalgúns consulados estará presidida e vixiada non por cidadáns neutrais, senón por funcionarios ou os cónsules. ¡Pero en que país estamos!”, exclama Francisco Ruiz. Mentres, o secretario xeral do PSOE en Venezuela e ex senador socialista por Ourense, Cándido Rodríguez, lamentou o acordo acadado e expresou o seu malestar con que se supriman dereitos aos “fillos do exilio político e económico, aos que marcharon de España por necesidade”. Rodríguez laiouse polo trato que España dispensa á súa colectividade emigrante, fronte ao que contrapuxo que países como Italia e Portugal lexislaron “en favor” da súa diáspora: “envéxoos, porque nós estamos sendo maltratados polo Goberno”. Finalmente, propuxo que “se aproveite o potencial dos emigrantes como embaixadores dos produtos españois para revitalizar a economía e resolver a crise”.

María Teresa Michelón Martínez, presidenta do Consello de Residentes Españois, Pedro Belo Díaz, presidente da Federación de Sociedades Españolas da Arxentina, Adonis Pampín Cagide, Presidente da Federación Unión de Asociacións Galegas da República Arxentina, Francisco Lores Mascato, Presidente da Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina e Julia Hernando, Presidente da Federación de Sociedades Castelán-Leonesas, asinaron un comunicado no que rexeitan a reforma da lei electoral, lembrando que a Constitución no seu artigo 68.5 consagra que “Son electores e elegibles todos os españois que estean en pleno uso dos seus dereitos políticos. A Lei recoñecerá e o Estado facilitará o exercicio do dereito de sufraxio aos españois que se atopen fose do territorio de España”. Así mesmo, advirte de que o Estatuto da Cidadanía Exterior no seu artigo 4.1 establece que “os españois que residen no exterior teñen dereito a ser electores e elixibles, en todos e cada un dos comicios, nas mesmas condiciones que a cidadanía residente no Estado Español, nos termos previstos na normativa de aplicación”. O comunicado péchase dicindo que “a Comunidade española de Arxentina rexeita enfáticamente calquera reforma limitativa dos seus dereitos e discriminatoria da nosa condición de cidadáns residentes no exterior. Se as expresións do abanico político español uníronse para suprimir os nosos dereitos constitucionais, os cidadáns españois no exterior unirémonos para impedilo, calquera sexa a nosa crenza política individual, pois se trata de xeito evidente dunha proposta discriminatoria, insolidaria, inxusta e lamentable. Se a reforma segue adiante, non nos quedaremos de brazos cruzados. Estanse avaliando todas e cada unha das accións que sexan necesarias para evitar este atropelo, facendo reserva do noso dereito de presentar recursos ante o Tribunal Constitucional, e de denunciar ante a Unión Europea a flagrante, anticonstitucional e discriminatoria supresión de dereitos a máis dun millón e medio de cidadáns dun dos seus países membros”.

Ademais, creouse un grupo en Facebook chamado Ningún español sin voto, que xa conta cun milleiro de membros, para difundir e coordinar as accións de protesta.


Secretaría Xeral de EmigraciónEste artigo foi publicado
grazas ao financiamento
da Secretaría Xeral de Emigración
da Xunta de Galicia.