Cinco lecturas de "Son Galego"

Desde Nueva York, Buenos Aires, A Fonsagrada, La Plata y Panamá… cinco lecturas de Son galego -libro que por el momento se consigue en el Centro Gallego de Buenos Aires-

¿O galego nace ou faise? Moitos de nós nos preguntaremos cando reflexionamos acerca da nosa relación coa terra das nosas orixes. Fai uns anos eu diría que o galego se fai como consecuencia da vida en Galicia, absorvendo día a día a lingua e as tradicións, os costumes, e mesmo a paisaxe. Hoxe percibo a galeguidade doutro xeito e creo firmemente que o galego nace, se ben é certo que a galeguidade precisa ser alimentada para evitar que adormeza. Este sentimento refléxase detrás de cada historia e de cada poema en �Son Galego�onde Antonio, mediante as súas palabras, esperta en mín unha serie de emocións: morriña, alegría, esperanza�

Morriña é ese sentimento común de tódolos galegos emigrados. Os galegos e galegas, nados en Galicia ou fóra das súas fronteiras xeográficas, sentímonos especialmente apegados a terra. Ben é certo que nos poden levar dalí, pero é moi difícil arrancar Galicia de nós, pois ficamos coa mente sempre no noso lugar de orixe e sempre atopamos algo que nos lembra a nosa terra. Poemas como �Ribeira de Abelleira�, ou relatos coma �Camiño a San Xián�e �Un lugar no mundo� producen un revivir de lembranzas, non soamente polo feito de ter eu tamén o �meu� propio lugar no mundo, senón porque ademáis o lugar de Antonio é moi preto do meu lugar. Moitas veces me teño preguntado como alguén que non naceu ou viveu en Galicia pode sentir morriña e agora doume conta de que a morriña é parte da nosa herdanza, que non entende de tempo, de lugar de nacemento ou residencia, senón máis ben de sentimentos e que se transmite de xeración en xeración e fica dentro de nós, esperta ou adormentada, pero está.

Sen embargo, ainda que semelle contradictorio, esta melancolía tamén se pode vivir con alegría. Lendo �Son Galego� pensei nos milleiros de galegos espallados polo mundo adiante que se atopan na miña mesma situación e que sinten un cariño especial pola terra. Sí, eso produce alegría, o saber que non estamos sós, que hai máis xente que herdou as máis vellas tradicións, os costumes dos nosos pobos, a fala, os sentimentos, e o espíritu de superación dos nosos devanceiros. �Podes�, �Cando te sintas só�, e sobre todo �O segredo�, son un retrato da fortaleza galega, unha descripción dun optimismo que levamos dentro aínda en tempos de adversidade. ¿Será o poder que ten esta terra o que nos anima e da forzas para seguir sempre cara adiante? ¿será ese o segredo? Non o sei con certeza, pero alégrome de que sexa un dos rasgos máis comúns da Galicia emigrante.

De todos os sentimentos, é o máis fermoso, esperanza. O ultimo que se perde, o que nos inspira, o que nos da forza, o que nos empuxa cando miramos hacia atrás. Quizais para Antonio, a esperanza estea agochada na memoria do seu avo, sen que se vexa, e sexa esta a que o mantén preto de Galicia e o axuda a soportar a distancia física. Eu penso que mentres haxa memorias dun avó, dunha avoa, duns pais, mentres haxa rapaces que se fagan as preguntas que un día se fixo Antonio, mentres o lume das queimadas en calqueira parte do mundo siga alumiando o corazón de cada galego que alí vive, entón tamén haberá reencontros e a galeguidade non ficará durmida, senón máis esperta que nunca. Deste xeito poderemos seguir berrando ben forte que somos galegos.
� Inés Abeijón Cernadas � Nova Iork

*******************************************************

Mi nombre es María Rosa Iglesias López y soy una gallega emigrada que vive en Buenos Aires. Me referiré al libro “Son galego” de Antonio José Francisco Rey, un joven nieto de gallegos nacido en Buenos Aires y que escribió movido por el recuerdo de su abuelo, don Juan Antonio Rey Vara.

Se trata de un libro de estampas, sin más hilación unas con otras, que la emotividad y la manifestación del amor a Galicia y su familia gallega. Evoca mayormente en prosa poética, a veces en verso o en breves diálogos, distintos momentos de la vida con los seres queridos, con los recuerdos, con los encuentros y pérdidas naturales en la vida del emigrante. “A emigración non é un xogo” (21), afirma luego de muchas y profundas reflexiones con las que va sintetizando sus vivencias y emociones.

Antonio Rey manifiesta la importancia de hablar gallego. Porque así como el castellano homogeneizó el crisol de razas que fue y es Argentina, “con naturalidade aprendín a nomea-lo nomeable nas dúas linguas. O castelán do colexio para socializarme, e o galego como chave para comprende-lo meu pasado” (14) y concluye: “Dende entón non podo vivir da mesma maneira” (15).

La búsqueda de su identidad tuvo principio en aquellas palabras balbuceadas desde la infancia “Crecín e aprendín a descodifica-lo mundo en clave galega” (16) y encontró el eje en el ejemplo moral del abuelo cuyo último legado, el reloj que había marcado las horas de su vida, “é unha testemuña muda” (24).

Antonio expone un mensaje de superación como legado recibido de los abuelos y a su través, como eslabón de una cadena, transmitido a los hijos. Suena la voz del abuelo, con una promesa y una orden: “algún día poderás, agora es moi pequeno, primeiro tes que estudiar” (25). También en la dolorosa historia de la niñez: “Tes que estar feliz, cando eu tiña dez anos coma ti, en vez de ir á escola levaba esterco para os terreos…” (27).
Y vuelve la voz de Antonio refiriéndose al abuelo que desecha la dulzura de facturas o bizcochos porque prefiere o “pantrigo”. “El está satisfeito de que nin meu irmán nin eu tiveramos que come-lo pan dos pobres da aldea”. (53)

Antonio pega un salto sobre las estampas del pasado y se proyecta hacia el futuro:

“Cando penses que estás só
e tódalas portas semellen pechadas,
…………………………………….

Pensa naquel mozo, galego emigrante,
que sen medios cruzou a mar un día.

E se aínda non che alcanza
e arrincar é moi difícil,
mira atento aos ollos dos teus fillos
e saberás por que tes que loitar”. (35)

Más adelante, en otra estampa, concluye: “No fondo da túa alma mora o segredo da túa fortaleza: es galego” (36)

Galicia es, para este hijo de la diáspora, símbolo de esperanza y siempre es evocada, gozando de una perpetua primavera. “Non é que morreu o verán aquí, chegou a primavera a Galicia (24) y más adelante, reitera: “Moi lonxe de aquí, na terra das miñas orixes, é primavera”.(26)

La memoria permite acceder a una realidad puesta delante por la evocación y el amor: “Non necesitei ve-la figueira na que agachaban os rapaces de alá, nin ve-los porcos e demáis animais. Tampouco as hortas, lugar das patacas e o millo. Cada palabra galega foi un concepto, a garantía da existencia doutro universo alén do mar”. Y concluye breve y contundentemente: “Ben sei que a memoria é o conxuro da morte” (16).
Esto me permite recordar las palabras que le escuché decir a otro argentino, nieto de gallegos que afirmaba ser de Lugo aunque nacido en Buenos Aires. Y explicaba sencillamente: “Aquí en Buenos Aires llevamos dos generaciones, pero allá, en Lugo, centenares”.

La modernidad no reniega de la memoria, antes para ser moderno hay que conectarse con las raíces, con los orígenes, con lo más auténtico del ser:
“a máis de dez mil quilómetros de Galicia,
recibo as súas novas a cotío,
escoito a radio e a música
e vexo imaxes no meu computador.

Non renego dos adiantos da modernidade,
antes ben, utilízoos para saber quen son”. (47).

Fuera del texto, en el prólogo de Carmen Graña Barreiro, se encuentran las más hermosas palabras de Antonio, auténtica expresión de un espíritu lúcido y generoso: “Hoxe non lle quero pedir nada a Galicia; soamente quero darlle”. (11)

Este libro en su brevedad y síntesis constituye el mejor homenaje que podemos hacer a la dignidad con que nuestros emigrantes intentaron y casi siempre lograron forjar un mundo mejor para sus descendientes. Antonio expresa con distintas palabras, con imágenes cargadas de significación y vida, la importancia de tomar la posta donde ellos la dejaron y continuar, seguramente mejorar, su obra.

No me averguenza confesar que este libro me arrancó lágrimas. Eu tamén, como moitos de vós, son galega, que é o mesmo que dicir que estamos no mundo con un estilo propio, con una dignidad que se ha ido forjando a lo largo de los siglos y se manifiesta cada día en obras y en el amor y el respeto que profesamos a quienes nos rodean.
– María Rosa Iglesias López

*******************************************************

�”ou te sentes parte dunha historia,
folla dunha póla dunha árbore que afunde as súas raíces
nas profundidades do tempo”�

Antonio José Francisco Rey

SON GALEGO

O Delegado da Asociación Cultural Fillos de Galicia para Sudamérica, Antonio
José Francisco Rey, un porteño de Muros, un galego de Bos Aires, publicou a
comenzos deste ano 2003 o seu primeiro libro, “Son galego”, na capital
arxentina.

Elexi-la rotundidade desta afirmación para o seu título é xa toda unha
declaración de principios para alguén nado tan lonxe de Galicia e
pertencente a unha terceira xeración de emigrantes, unha declaración da súa
vontade de ser, pensar e sentir como galego na diáspora.

Son dúas verbas sinxelas que recollen a esencia do pensamento do escritor,
que se expresa neste libro.

Vérquense nas súas páxinas os sentimentos que vinte anos de convivencia co
seu avó paterno, Juan Antonio Rey Vara, un emigrante de San Xián de Torea
(Muros) fixeron medrar no seu peito.

Dende a sinxeleza das palabras galegas aprendidas dende os primeiros anos da
súa vida, fainos pintar un sorriso nos beizos con diálogos que lembra entre
eles dous, nos que se mestura a inocencia das preguntas do neno co amor ,
paciencia, e inxenio do vello. Así ocorre en ” Preguntas dun rapaz”,
“Repinaldo” ou “Esterco”.

Ou lévanos pola man percorre-los camiños da lembranza e da morriña con
poemas e escritos como “O reloxo” “Carnota” ou “Outono primaveral” entre
outros.

Tamén atoparemo-lo emocionado relato do retorno (así viviu a súa viaxe a
Galicia, como un retorno) a unha terra que nunca pisara , pero “que coñecera
no colo do avó”, e o reencontro cos parentes que ficaron na terra.

Tampouco faltan neste libro outros poemas máis íntimos entre os que destacan
aqueles nos que nos revela a pureza e intensidade do seu amor por Galicia ,
como “Demasiado” ou “Amo a Galicia” , os que nos descobren o segredo da
fortaleza (“Cando te sintas só”, “O segredo”), e algúns máis onde atopamos
retazos da súa vida diaria e sentimentos de soedade e anguria pola situación
que se vive no seu país , sempre matizados polo ánimo e a determinación de
seguir loitando, e ser, coma o seu avó “duro coma unha pedra” ante os
desafíos da vida .
Ata atoparemos un chisquiño de crítica irónica cos que predican o “Fala ben”
e recomendan “esquece-la vella língua” en aras da modernidade.

Pero se hai un un poema no que se poida ver reflexada con claridade a
maneira de ser galego de Antonio, penso que é sen dúbida “Terra Nai”,
dedicado ós irmáns de Fillos de Galicia :

TERRA NAI

Podes estar en Bos Aires ou en Nova Iork,
en Panamá ou en Caracas,
na cidade de México ou en Santos,
en Montevideo ou Valparaiso,
en Gottemburgo ou Zurich�

Calquera que sexa o lugar do mundo onde mores
e a ocupación que teñas,
cada día lembrarás a túa terra.

Coma galego ben nado, saberás de onde provés,
e serás, na latitude que esteas,
un embaixador do teu pobo.

Nunca esquecerás as doces palabras aprendidas
na calor do teu fogar
e que te irmandan cos outros galegos da diáspora.

Non verás só na túa terra unha paisaxe pintoresca
á que volves nos veráns, se está o teu alcance,
non quixeras ter dela unha imaxe degradada.

Galicia será sempre a terra amada
e ti o seu fillo
que a leva na súa alma.

Para os meus irmáns de Fillos de Galicia
www.fillos.org

En resumo, amósasenos neste libro , como di Carmen Graña no prólogo, “a
pureza dun profundo e incondicional amor por Galicia” que se convirte nun
pouso de forza e optimismo para afronta-la vida cada día.
– Mª Luisa Alvarez Gutiérrez � A Fonsagrada

*******************************************************

El pasado 9 de abril de 2003 asistí a la presentación del libro SON GALEGO en el Centro Galicia de Bos Aires, escrito por ANTONIO JOSE FRANCISCO REY.
Mucho me congratulo de haberlo hecho, fui uno de los 130 que tuve la oportunidad de asistir a una realización que honra a la galeguidad entendida como profundo sentimiento transmitido de generación en generación.

Antonio no es un *galiciano* (no nació en terra nai sino en Argentina) pero es nieto de un emigrante que supo acrecentar en su descendencia el amor por su tierra de origen, es por lo tanto un GALEGO de pleno derecho, uno de los cientos de miles que nos ponemos de pie cuando escuchamos una gaita dondequiera que nos encontremos.
Su libro, escrito en lengua galega, es un melodioso canto a las casas de piedra, las rías y montes, caminos y aldeas; es un homenaje a todo lo que Juan Antonio Rey Vara -el abuelo- supo imprimir a su alma desde que era muy pequeño. Formidable historia la de estos emigrantes que no confundieron morriña con melancolía sino con fuerza arrasadora y poética para mantener viva la llama de Breogán allende los mares.

Con justicia se puede decir de Antonio y su abuelo lo que refiere Antonio Paz Miguez en *Galicia, tierra de peregrinar*: “La morriña no es un mal ni una enfermedad, es un acto de amor, de entrañable afirmación de sentirse unido a lo ancestral, a lo intransferible, a lo más auténtico de nosotros mismos que, cuando no se traduce en hechos trascendentes, jamás deja de ser una tenaz esperanza de integrarse o de reintegrarse a esa tierra nuestra a la que aprendemos a querer como se debe querer, cuando es otra la tierra que pisamos y a la que nunca dejamos de recordar, por más que nos haga sufrir o acaso por eso mismo. Padecer de morriña es ser total y definitivamente parte de Galicia”.

Pues en eso consiste *Son galego*, un libro de relatos donde Antonio da cuenta de la sangre que corre por sus venas y el cielo de A Coruña que internamente cobija sus días aunque viva a 15.000 kmts. de la ría de Muros. Su morriña es amor y respeto por el legado de su familia, una prueba contundente de que el ser galego no pasa por la nacionalidad sino por el sentimiento de pertenencia a un pueblo, su idioma y su cultura.

En sus propias palabras: “Nin a distancia nin o tempo pudieron roubarme a Galicia da aldea e a da ría. Verdes, cincentas e azuis son as cores dos meus soños. Ninguén ten a potestade de arredarme da miña terra, porque eu mesmo son parte dela”.
José Mario Vidal, de Bos Aires, “a quinta provincia”.

*******************************************************
Son Galego�.es una frase muy fácil de pronunciar, en ese meloso tono del
hablar gallego�pero muy difícil de definir y de desentrañarle cada
sentimiento, cada recuerdo y cada vivencia que nos convierte, a cada nieto o
hijo de aquellos que cruzaron el Atlántico o las fronteras de Europa, en
algo más que descendientes de éstos. Nos convierte en gallegos.

Antonio Rey, en su pequeño breviario intitulado �Son Galego�, de prosa
sencilla, límpida y armoniosa, nos brinda, en una maravillosa colección de
relatos, anécdotas y sinceridades del alma, la oportunidad de comprender
como se realiza la transición de un profundo amor por Galicia, que sentía
un emigrado llegado de San Xián de Torea (Muros – A Coruña) a Buenos Aires,
hasta su nieto.

En cada relato del abuelo Juan Antonio, vivimos a nuestro propio abuelo,
quizás nuestra madre o padre, recordamos que así como a Antonio le enseñaron
lo que era el repinaldo y el esterco, a otros nos enseñaron el canto de la
abubilla y el chirrido de los resecos ejes del carro. Así como el abuelo
pintaba en la tierna memoria de Antonio, la aldea con la casa de piedra y
techo de tejas, al lado de la iglesia, las huertas, los hórreos y el pequeño
río de truchas huidizas�así nos fueron grabando también, nuestros abuelos o
padres, la imagen de Galicia, que un día, entre lágrimas, vimos con nuestros
propios ojos.

Hoy, la familia de Fillos de Galicia se siente orgullosa, por tan
significativo aporte de uno de sus más meritorios miembros, Antonio José
Francisco Rey, un gallego en todo el sentido de la palabra.

Dr. Enrique Rodríguez Álvarez
Desde las riberas del canal de Panamá-Ourense/Lugo.

3 Responses to “Cinco lecturas de "Son Galego"”

  1. Admin di:

    Anunciamos que desde hai unhas semanas pódese mercar o libro de Antonio Rey por medio da tenda online de Fillos.

  2. Admin di:

    Anunciamos que desde hai unhas semanas pódese mercar o libro de Antonio Rey por medio da tenda online de Fillos.

  3. Admin di:

    Anunciamos que desde hai unhas semanas pódese mercar o libro de Antonio Rey por medio da tenda online de Fillos.