Archive for the ‘Política Galega’ Category

Os cambios no voto dos emigrantes

Xoves, Novembro 4th, 2010

Despois de catro meses de debates no seo da subcomisión que estuda no Congreso a reforma da lei electoral, os principais partidos do arco parlamentario tomaron a decisión de que as eleccións municipais só conten coa participación das persoas que manteñan vivo o seu empadroamento nas localidades onde pretendan exercer o seu dereito ao voto. Os emigrantes si poderán votar, segundo acordou a subcomisión, nas eleccións ao Parlamento (Congreso e Senado, sen ningunha circunscrición específica), nos comicios autonómicos, nas Eleccións Europeas e en todos os referendos que convoque o Estado.

O acordo alcanzado finalmente por todos os partidos excepto Esquerda Unida (que votou en contra) e Coalición Canaria (que se abstivo) deixa fóra na práctica a todos os residentes no exterior, como estaba previsto, aínda que abre a porta á participación aos españois que emigrasen temporalmente e non se deron de baixa no seu padrón municipal de procedencia. Fillos e netos de emigrantes quedarán así fóra do proceso de elección de alcaldes e concelleiros, do mesmo xeito que os seus ascendentes, se xa non contan cunha relación censal directa cos seus concellos de orixe. A proposta será elevada agora pola subcomisión á Comisión Constitucional da Cámara baixa, que á súa vez a remitirá ao pleno do Congreso para o seu debate e votación, coa previsión de que entre en vigor antes das eleccións municipais do próximo ano. Desta forma, os 1.334.772 españois incluídos no censo electoral de residentes ausentes (CERA) perderán por primeira vez a posibilidade de votar nas eleccións locais. Deles, 353.896 están adscritos electoralmente a Galicia, o que supón un 13,29% do censo da comunidade, aínda que en provincias como Ourense representa un 22,1% do seu corpo electoral, e en Lugo, un 13,7%. Isto afectará tamén aos descendentes de exiliados durante a Guerra Civil e o franquismo que segundo a Lei da Memoria Histórica van recibir a nacionalidade española, o que previsiblemente elevará o Censo de Residentes Ausentes de 1,3 a 1,7 millóns de persoas nos próximos meses. O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo animou aos seus alcaldes a incumprir a lei empadroando como veciños aos emigrantes e aos seus descendentes que quixesen votar, o que xa foi moi criticado por PSOE e BNG.

A pesar do desacordo que entre a representación do PSOE no exterior suscitou a reforma electoral, o acordo foi total entre os dous partidos maioritarios, que fixeron seu un ditame do Consello de Estado no que se interpreta que o dereito de voto nas municipais debe quedar restrinxido ás persoas que manteñan a condición de veciñanza onde vaian exercer o voto. Ambos os dous partidos decidiron igualmente instaurar o voto rogado no exterior para as demais consultas electorais, un sistema que rexía até agora nas municipais. Así, os residentes no estranxeiro recibirán a partir de agora un modelo oficial de solicitude para votar nos comicios autonómicos, xerais e europeos, que deberán devolver contestado se queren participar en cada comicio. Con esa petición de participación recibirán a documentación electoral e as papeletas. Desta maneira garántese que todos os inscritos na CERA recibirán de oficio a solicitude e ao mesmo tempo reducirase sensiblemente a impresión e envío de millóns de papeletas como até agora. Ademais, a subcomisión decidiu que se instalen urnas nos consulados para que poidan emitir o voto nelas todos os emigrantes que o soliciten previamente. Os colexios electorais do estranxeiro estarán abertos o tres últimos días de campaña e deberán contar con 52 urnas nos procesos xerais. Os sobres cos votos deberán chegar a España por valija diplomática un día antes dos comicios.

Porén, na práctica, máis alá do previsto pola nova lei, o voto en urna para os residentes no exterior terá que agardar. A reforma electoral abre a porta á posibilidade de exercer o dereito a voto nos consulados ou embaixadas. No entanto, e á falta de que se determine con detalle o modelo, o Goberno central xa asume que o sufraxio en urna “será inviable” e “case imposible de aplicar”. Así o aseguraron fontes do Goberno central, que aclaran que hai “estudos e informes abondos” que consideran “practicamente inviable” facilitar o voto en urna para os emigrantes. O motivo está no complicado sistema electoral español, con circunscricións provinciais. Aplicar o voto presencial no exterior suporía “unha urna por cada circunscrición e papeletas de todas as candidaturas de cada circunscrición en cada espazo consular que se habilite”. Unha tolemia que a Administración considera “imposible” de artellar. Suporían milleiros de paquetes para cada consulado, un problema que se cadra se podería solucionar aplicando outra demanda histórica: unha circunscrición exterior e única para os emigrantes. Pero aí tamén hai atrancos, malia que foi unha das posibilidades seriamente analizadas durante as vinte reunións celebradas pola subcomisión. “Sería fácil de encaixar no Senado, pero imposible no Congreso”, aseguran xuristas do Estado.

Os residentes no exterior mobilízanse
A emigración galega non dá por perdida a durísima loita por tratar de manter a súa participación nas eleccións municipais e por iso iniciou unha ofensiva para intentar modificar a proposición de reforma da lei electoral, que o pasado sábado se rexistrou no Congreso co respaldo de todos os partidos, excepto Izquierda Unida e Coalición Canaria. Desde a directiva dos tres consellos de residentes españois existentes en Suíza decidiuse intentar coordinar aos demais organismos de representación oficial da diáspora en Europa para mostrar en bloque o rexeitamento que aseguran existe entre a emigración á perda da súa condición de electores nos comicios locais. As principais formacións políticas mostraron xa a súa vontade de aprobar a reforma da lei electoral no menor tempo posible, trámite que desde o Congreso se estima que puidese acontecer en febreiro próximo, co que a exclusión da diáspora nos comicios municipais se levaría a cabo xa nas que se convocarán para o 22 de maio. Desde Suíza mandáronse aos consellos de residentes do resto de Europa escritos buscando a adhesión de todos os emigrantes posibles a un escrito que sinala que “os cidadáns asinantes esiximos ao presidente do Goberno de España que impida a exclusión do colectivo emigrante e de non residentes para votar nas eleccións municipais, así como a implantación do voto rogado ou de calquera outro mecanismo que mutile o noso dereito constitucional e recoñecido dereito de sufraxio universal”.

“Resulta triste que o PSOE e o PP, que non se pon de acordo para nada, fágano para recortar os dereitos dun grupo de cidadáns”, laméntase José Raimundo Insúa, secretario do Consello de Residentes Españois en Berna e Basilea. Para este emigrante natural de Vimianzo “esta situación deprime moito cando ves como aquí os grupos folclóricos, educativos e sociais loitan por manter viva a súa identidade e tradicións, mentres que en España se nos trata de apartar e desvincular da nosa terra. Que pensen ata os máis galeguistas que con esta lei, tal e como a queren deixar, Castelao xa non podería votar”, engade. O Defensor do Pobo e a vía de amparo ante o Tribunal Constitucional son as estratexias xurídicas que os consellos de residentes no exterior preparan tamén, se as Cortes non modifican a súa proposta de reforma.

Declarar persoas non gratas aos deputados que apoien a exclusión dos emigrantes é outra posibilidade que apunta Insúa, mentres Francisco Lores, presidente da Federación de Asociacións Galegas en Arxentina, asegura estar a valorar ata a ocupación de sedes oficiais españolas no devandito país para realizar unha protesta internacional. “O Goberno español está a mostrar unha soberbia desmesurada cara aos emigrantes ao non querer nin escoitarnos”, engade Lores. “Non deixan votar, cando o voto é a columna vertebral da democracia”, sentencia, ao tempo que estendeu as críticas á propia formación: “o BNG tennos abandonados, non quere aos galegos de aquí” e lanzou tamén unha mensaxe aos grandes partidos —PSOE e PP—: “se hai corrupción no voto emigrante é porque eles mercan axentes electorais e sacos de votos”. “Nin nos recibiron, a pesar de solicitalo”, constata tamén Francisco Ruiz, presidente do Consello Xeral da Cidadanía Española no Exterior, para quen a exclusión das municipais “é un atropelo que trataremos de levar ás institucións europeas para que se nos escoite”, engade. Para o mandatario do máximo órgano de representación dos emigrantes, a reforma da lei electoral non garantirá máis transparencia, “xa que a suposta mesa electoral que se montará nalgúns consulados estará presidida e vixiada non por cidadáns neutrais, senón por funcionarios ou os cónsules. ¡Pero en que país estamos!”, exclama Francisco Ruiz. Mentres, o secretario xeral do PSOE en Venezuela e ex senador socialista por Ourense, Cándido Rodríguez, lamentou o acordo acadado e expresou o seu malestar con que se supriman dereitos aos “fillos do exilio político e económico, aos que marcharon de España por necesidade”. Rodríguez laiouse polo trato que España dispensa á súa colectividade emigrante, fronte ao que contrapuxo que países como Italia e Portugal lexislaron “en favor” da súa diáspora: “envéxoos, porque nós estamos sendo maltratados polo Goberno”. Finalmente, propuxo que “se aproveite o potencial dos emigrantes como embaixadores dos produtos españois para revitalizar a economía e resolver a crise”.

María Teresa Michelón Martínez, presidenta do Consello de Residentes Españois, Pedro Belo Díaz, presidente da Federación de Sociedades Españolas da Arxentina, Adonis Pampín Cagide, Presidente da Federación Unión de Asociacións Galegas da República Arxentina, Francisco Lores Mascato, Presidente da Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina e Julia Hernando, Presidente da Federación de Sociedades Castelán-Leonesas, asinaron un comunicado no que rexeitan a reforma da lei electoral, lembrando que a Constitución no seu artigo 68.5 consagra que “Son electores e elegibles todos os españois que estean en pleno uso dos seus dereitos políticos. A Lei recoñecerá e o Estado facilitará o exercicio do dereito de sufraxio aos españois que se atopen fose do territorio de España”. Así mesmo, advirte de que o Estatuto da Cidadanía Exterior no seu artigo 4.1 establece que “os españois que residen no exterior teñen dereito a ser electores e elixibles, en todos e cada un dos comicios, nas mesmas condiciones que a cidadanía residente no Estado Español, nos termos previstos na normativa de aplicación”. O comunicado péchase dicindo que “a Comunidade española de Arxentina rexeita enfáticamente calquera reforma limitativa dos seus dereitos e discriminatoria da nosa condición de cidadáns residentes no exterior. Se as expresións do abanico político español uníronse para suprimir os nosos dereitos constitucionais, os cidadáns españois no exterior unirémonos para impedilo, calquera sexa a nosa crenza política individual, pois se trata de xeito evidente dunha proposta discriminatoria, insolidaria, inxusta e lamentable. Se a reforma segue adiante, non nos quedaremos de brazos cruzados. Estanse avaliando todas e cada unha das accións que sexan necesarias para evitar este atropelo, facendo reserva do noso dereito de presentar recursos ante o Tribunal Constitucional, e de denunciar ante a Unión Europea a flagrante, anticonstitucional e discriminatoria supresión de dereitos a máis dun millón e medio de cidadáns dun dos seus países membros”.

Ademais, creouse un grupo en Facebook chamado Ningún español sin voto, que xa conta cun milleiro de membros, para difundir e coordinar as accións de protesta.


Secretaría Xeral de EmigraciónEste artigo foi publicado
grazas ao financiamento
da Secretaría Xeral de Emigración
da Xunta de Galicia.

!!!Por qué no te callas!!!

Mércores, Decembro 5th, 2007

Juan Carlos Iniesta é o director de Galicia Hoxe, programa de radio que leva quince anos emitíndose para a comunidade galega en Bos Aires (ou xa, gracias a internet para quen o queira escoitar, pinchando aquí). Trala polémica formada pola carta da Federación de Sociedades Galegas de Arxentina e as declaracións de Francisco Lores, Iniesta escribe o que poderíamos considerar unha carta aberta a algúns dos políticos galegos. Con datos incontestables e o seu habitual bo facer no papel, abre outra vía para a necesaria polémica na que animávosvos a participar. (máis…)

No nos callaremos

Xoves, Novembro 29th, 2007

O noso compañeiro Lois Pérez Leira dalle unha nova volta de rosca ó tema de Hugo Chávez co Rei, ó rebufo da polémica suscitada pola misiva da Federación de Sociedades Galegas da República Arxentina. Un tema que deu moito que falar e sobre o que en Planeta Galego tamén temos o noso particular debate, no que vos invitamos a participares. (máis…)

Novas notas sobre a visión sesgada do voto emigrante desde Galiza

Mércores, Outubro 24th, 2007

Os prexuizos, a demagoxia e mais o descoñecemento tollen a visión que desde Galiza se ten do asunto do voto da nosa diáspora.

Onte reafirmáronse as impresións que xa acumulara nestes últimos anos de contacto duplo cos galegos da Galiza territorial (residente na C.A.G.) e cos de fóra (emigrados e descendentes). Impresións que doen pola inxustiza do trato que moitos dos primeiros dispensan aos segundos, sobre todo cando se toca o tema do voto, tema de novo candente na política galega agora que se achegan unha nova xeira electoral e as reformas lexislativas e outros movementos máis ou menos descaradamente electoralistas agroman desde este sistema que pasa por ser democrático.
(máis…)

Fillos de Galicia reclama a Circunscrición propia para os votantes do exterior

Xoves, Abril 19th, 2007

Resume da intervención de Daniel Tomé Seoane, representante de asuntos políticos da Asociación Cultural Fillos de Galicia, no debate sobre o voto emigrante nas eleccións municipais do 27 de maio de 2007 celebrado no programa Voces de Galicia dirixido por Isidoro Valerio ás 11:30 do luns 16 de abril de 2007 na emisora de Radio Voz en A Coruña.
(máis…)

O galego co paquete

Luns, Abril 2nd, 2007

Reproducimos un texto publicado recentemente na columna e blog Si home si do coñecido xornalista galego Xosé Manuel Pereiro.
(máis…)

Concello de Muros, suspenso en atención ao cidadán.

Martes, Xaneiro 16th, 2007

Se o concello de Muros se sometera a unha hipotética avaliación, ainda que algunhas das súas competencias merecerían un suficiente, a atención ao cidadán sería a asignatura pendente de recuperación.

Comecemos por analizar o sitio web do concello. Dirixámonos ao enderezo www.muros.es , que ten por obxetivo, en palabras do saúdo da alcaldesa Caridad González Cerviño “ademáis de dar a coñecer os monumentos e paraxes naturais, compartir algo da historia e do presente do concello”. Unha gran verdade ese “algo”, porque todo non se pode saber… Estas páxinas web comezan por omitir unha parroquia, Sestaio, entre as oito que compoñen o concello. A información, salpicada de erros ortográficos está bastante desactualizada, e as consultas via web non se atenden xa que despois de ser distribuidas en función do asunto, os destinatarios non se molestan de dar resposta. Ademáis disto, as actas das reunións dos plenos xa non se penduran da capa do web xa que esta información só foi enviada a Casa da Cultura, onde se encargan do seu mantemento, durante uns meses. Agora hai que achegarse a casa do concello para enterarse das decisións de quén nos governa.

A atención telefónica tampouco é a mellor. Despois de facer unha proba chamando ao teléfono principal do concello para preguntar acerca do estado do novo plan urbanístico que se está a elaborar, fiquei coa resposta que xa tiña, e dicir, ningunha. Unha funcionaria contestou amablemente o teléfono pero non soubo darme a información que lle pedía. “Terías que falar con fulaniño…”, “podes transferir a chamada?”, “e que agora non estᅔ, “tardará moito?”, “pois non che sei…”, “e ti non sabes en que estado se atopa o plan?”, “pois non che sei tampouco…” foron algunhas das frases na nosa breve conversa.

Pero de todas, a persoal sorprende máis. Na planta baixa da casa do concello, nada máis entrar atopámonos cun mostrador agardando a que alguén se coloque detrás. Se o que queremos é falar coa alcaldesa ou con calquera outra “personalidade” e cadran a estar ausentes, ninguén di nen a onde foron nen canto tempo tardarán en voltar, polo que xa podemos quentar o banco nunha longa espera. A resposta máis frecuente é “saiu a tomar un café”.

Para solicitar información acerca dalgunha lei, pedir permiso para reformas, etc. é preciso encher un impreso para facer a solicitude e agardar que a contesten, e ter moita pacencia pois moitas veces a contestación nunca chega despois duns cantos meses. Algúns curiosos que xa pasamos polo trago atrevémonos a preguntar que foi deses impresos, a resposta non é moi convincente “van para aí adentro” informoume unha funcionaria sinalando a oficina do secretario do concello. Terá esta oficina algún caixón segredo onde se acumulan as solicitudes? Ou irán parar ao lixo?

Reunidas varias queixas e coa intención de facer algunhas suxerencias de mellora un colaborador deste artigo falou con Belarmino Maneiro Rey, tenente alcalde do concello, pero ao ver que non amosaba moito interese e parecía máis preocupado pola hora de saír a xantar, éste díxolle que non se sentía atendido. En troques de mellorar a atención con este cidadán, a resposta foi do máis negativa “ou saes ou che mando detido coa policía local”. Cousas veredes…

Pregúntome eu, para cando serán os exames de recuperación? En tempos de eleccións? Ben seguro.

Ley del Estatuto de la ciudadania española en el exterior

Venres, Xaneiro 5th, 2007

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadania española en el exterior, que entro en vigor el día 15 de este mes.

FINALIDAD DE LA LEY

Es garantizar a la ciudadanía española en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, en términos de igualdad con los ciudadanos residentes en el Estado español y reforzar los vínculos sociales, culturales, económicos y lingüísticos con las Comunidades Autónomas (CC.AA) y España.
Delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado y las CC.AA., para mejorar el nivel de vida de los españoles en el exterior, en los ámbitos en los que sea necesario complementar la protección existente en el país de residencia.
Establecer las medidas especificas que han de desarrollar tanto el Estado, como las CC.AA. para facilitar la atención a los ciudadanos en el exterior, la integración social y el retorno de los que decidan retornar.

La ley se aplicara a:

– Quienes tengan la nacionalidad española y residan fuera de España
– Ciudadanos españoles que se desplacen temporalmente fuera de España
– Españoles de origen que retornen a España para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad española antes de su regreso.
– Familiares de los anteriormente mencionados, cónyuge no separado legalmente o pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal.
– Descendientes hasta el primer grado, que tengan la condición de personas con discapacidad o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que estén a su cargo y dependan de ellos económicamente.

Los objetivos fundamentales de la ley son:

– Regular los derechos y deberes de los españoles residentes en el exterior garantizando su ejercicio por los poderes públicos.
– Delimitar el ámbito de la acción protectora del Estado y las CC.AA. cuando sea necesario complementar los servicios públicos dispensados por el país de residencia.
– Garantizar la promoción educativa y el acceso a las lenguas y culturas españolas de los españoles residentes en el exterior y sus descendientes.
– Fomentar y consolidar el proceso asociativo de los españoles en el exterior, apoyando la creación y mantenimiento de centros que tengan por objeto la previsión y la asistencia social y cultural de sus miembros y la información y asesoramiento para el retorno.
– Apoyar las asociaciones de españoles en el exterior y las de retornados constituidas con el fin de facilitar información, orientación y asesoramiento necesarios para los que deciden retornar complementando a las Administraciones publicas.
– Promover y facilitar la participación a través de los Consejos de Residentes Españoles y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de los órganos equivalentes existentes en las CC.AA.
– Colaboración con las CC.AA. en materia de retorno para facilitar la integración social, cultural y laboral de los que decidan regresar.
– Garantizar los derechos de los desplazados o expatriados en el exterior
– Optimizar la eficiencia de los recursos empleados por el Estado, las CC.AA. y las Administraciones Locales, destinados a mejorar la calidad de vida de los españoles en el exterior y de los retornados.
– Velar especialmente por extender la acción protectora a los españoles en el exterior que carezcan de recursos suficientes y:
§ Sean personas mayores
§ Personas con discapacidad
§ Jóvenes o mujeres con especiales problemas de integración social o laboral.
§ Españoles desplazados durante su minoría de edad fuera del territorio nacional como consecuencia de la Guerra Civil en el periodo entre 1936 – 1939.
§ Quienes sean objeto de ataques o amenazas terroristas en el exterior.

DERECHOS Y PRESTACIONES

– Derecho a ser elector y elegible
– Derecho a ser elector y elegible en España.
– Fomento de los Convenios internacionales para que los españoles puedan ser electores y elegibles en las elecciones municipales de los países en que residen, bajo el principio de reciprocidad establecido en los Tratados internacionales o en la ley.
– Facilitar la incorporación de los ciudadanos españoles en el exterior en las listas electorales de los partidos políticos.
– Permanente actualización del CERA
– Votación en urna o a través de cualquier otro medio técnico que garantice el secreto del voto y la identidad del votante
– Acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación con proyección en el exterior.

Asistencia y protección de los españoles en el exterior

– Compromiso de asistencia a los ciudadanos españoles en el exterior con mejora de dicha atención, protección y asesoramiento.
– Se prestara especial atención a los ciudadanos que se encuentres en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a muerte o cadena perpetua, así como también a los ciudadanos españoles que hayan sido victimas de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política.
– Fomento de la firma de Convenios Internacionales para reforzar la tutela judicial de los españoles en materias como reconocimiento de sentencias y defensa de los penados.
– Se regulara el acceso de los ciudadanos en el exterior a la Asistencia Jurídica Gratuita en el país de residencia cuando carezcan de medios económicos suficientes y no exista ese beneficio en el Estado en que residen.

Derecho de petición

– Los españoles en el exterior se pueden ejercer individualmente o colectivamente el derecho de petición ante cualquier institución publica, administración o autoridad tal y como se establece en la Ley Reguladora del Derecho de Petición.

Derecho a acudir al Defensor del Pueblo

Se pueden dirigir tanto al Defensor del Pueblo del Estado como a los Defensores del Pueblo de las CC.AA., invocando un interés legitimo.

Derecho de información

Potenciación por parte de la Administración del uso de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos españoles en el exterior a la información necesaria sobre las normas que les afectan y a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sean interesados.

Derecho a la participación en los órganos consultivos de la emigración

– Derecho a participar de los ciudadanos en el exterior en los asuntos que les conciernen a través de:
o Consejos de Residentes españoles
o Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
o Consejos equivalentes de las CC.AA. en el exterior
o Organos de la Administración Publica en igualdad con el resto de los españoles según lo estipulado en las leyes.
– Derecho a ser elector y elegible en todos los órganos citados anteriormente.

CONSEJO GENERAL DE LA EMIGRACIÓN

Es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Dirección General de Emigración
La elección, composición y funcionamiento se regulara por un Reglamento que deberá garantizar la representación de las CC.AA y de las federaciones de asociaciones de la emigración que acrediten representatividad suficiente y estén debidamente inscritas en el Censo previsto en la ley.
Solicitara anualmente audiencia a las Comisiones de las Cortes para informar de la situación de los ciudadanos residentes en el exterior y abrirá cauces de colaboración con los órganos de participación de españoles en el exterior existentes en las CC.AA.
El Estado proveerá de medios económicos al citado Consejo para que pueda llevar a cabo dichas funciones.

Funciones

– Llevar a cabo o solicitar la realización de estudios sobre cuestiones que afecten a los residentes en el exterior.
– Formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y los principios de atención a los residentes en el exterior.
– Derecho a ser informado de la actuación de los órganos competentes de la Administración en materia de atención a los residentes en el exterior y retornados.
– Conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de ley, Proyectos de Reales Decretos y Ordenes en las siguientes materias, en el ámbito de su competencia, siempre que los mismos afecten directamente a los residentes en el exterior:
Derechos Civiles
Derechos laborales y protección social.
Educativa y cultural
– Las propuestas, recomendaciones, informes o acuerdos que el Consejo eleve al Gobierno serán remitidos a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

CONSEJOS DE RESIDENTES ESPAÑOLES

Son órganos de carácter consultivo y asesor adscritos a las Oficinas Consulares de España en el exterior, cuya composición, elección y funcionamiento se regularan reglamentariamente.

Funciones
– Cauce de comunicación entre las Oficinas Consulares y las comunidades de residentes en el exterior.
– Debatir y proponer a las Oficinas Consulares las medidas relacionadas con su función consular que contribuyan a mejorarla en el ámbito de su circunscripción.
– Asesorar e informar a las Oficinas Consulares en los asuntos que afecten a la comunidad española.
– Difundir entre la comunidad española aquellas medidas adoptadas por las Administraciones Publicas que les afecten.
– Cooperar con la Oficina Consular o con otras instituciones españolas o locales, para dar mayor carácter institucional a aquellas actividades que se desarrollen en beneficio de los españoles.
– Colaborar con las Oficinas Consulares en los procesos electorales de los Consejos de Residentes españoles.
– Participar, en la forma que se prevea en el Reglamento, en el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones establecidas a favor de los españoles en el exterior.

ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES

– Las organizaciones sindicales y empresariales participaran en aquellas materias que afecten a la defensa y representación de los intereses de los emigrantes.
– Participaran en los órganos de representación de la emigración en la forma que se diga en el Reglamento de desarrollo de la ley.

DERECHO DE ASOCIACIÓN

– Los poderes públicos apoyaran el movimiento asociativo de los españoles en el exterior y de los retornados a España, fomentando especialmente aquellos centros y asociaciones que tengan por objeto la promoción sociocultural, así como a sus estructuras federativas.
– Se fomentara la participación activa de los jóvenes en las citadas asociaciones para garantizar la continuidad del movimiento asociativo.
– Se promoverá la agrupación de centros y asociaciones en federaciones para optimizar los recursos públicos empleados, evaluando los programas y actividades subvencionadas.
– Se prestara apoyo a las asociaciones de españoles retornados en España cuya finalidad sea la información, asesoramiento y orientación al retorno y a sus federaciones, así como aquellas iniciativas que el colectivo de retornados estime necesarias para tu integración e inserción laboral.
– Censo de asociaciones y centros constituidos en el exterior en el que se inscribirán las que sean respetuosas con los Derechos Fundamentales y Libertades contemplados en la Constitución. Ello con independencia de los Registros que existan en las CC.AA.
– Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo se fomentara la participación en las asociaciones de:
§ Nuevos socios de nacionalidad española
§ Participación activa de los jóvenes de nacionalidad española
§ Participación de personas de otras nacionalidades.

IGUALDAD DE GENERO

Se garantizara por los poderes públicos la igualdad de derechos entre hombre y mujer, tanto en las políticas y actividades que contempla la ley, como en el acceso a los derechos y prestaciones en ella contemplados. También se garantizara la igualdad en el movimiento asociativo y en los órganos de representación institucional y en los órganos que contempla la ley.

DERECHOS SOCIALES Y PRESTACIONES

Derecho a la protección de la salud

– Los españoles residentes en el exterior tendrán derecho a la protección de la salud en los términos que fije el Reglamento de la ley y en equiparación con el Sistema Nacional de Salud.
– El Estado promoverá una atención integral de la salud, atendiendo con carácter prioritario a los mayores y dependientes que carezcan de recursos suficientes. Se desarrollara por vía Reglamentaria y será equiparable a la de los residentes en España.
– El Estado podrá suscribir convenios con entidades publicas aseguradoras o prestadoras de cuidados a la salud en los países en los que sea necesario garantizar el derecho a la protección de la salud. también se podrán suscribir convenios con entidades aseguradoras o prestadoras privadas teniendo especial consideración a las entidades españolas en el exterior con capacidad para prestar la asistencia sanitaria.

Derechos en materia de Seguridad Social

– El Estado adoptará las medidas necesarias para que la acción protectora de la Seguridad Social se extienda a los españoles que se trasladen al exterior por motivos de trabajo y a sus familiares en los términos establecidos en la legislación aplicable.
– Mediante la firma de Tratados y Acuerdos con los Estados receptores, la ratificación de Convenios Internacionales y la adhesión a Convenios multilaterales se garantizara la igualdad o asimilación con los nacionales del país receptor, manteniendo los derechos adquiridos y la conservación de los que estén en curso de adquisición.
– Se velara por la conservación de los derechos en materia de Seguridad Social y se establecerán formulas que permitan a los trabajadores que residan en el exterior y a los que decidan retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad Social a través de Convenios, Tratados o Acuerdos en materia de Seguridad Social.
– El Estado arbitrara las formulas más beneficiosas para el reconocimiento a los trabajadores españoles en el exterior de las prestaciones económicas, derivadas de las cotizaciones a la Seguridad Social y en especial a las pensiones derivadas del extinto SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez).

Prestaciones por razones de necesidad

– El Estado en los términos que se fijen Reglamentariamente garantizara el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones de trabajo, económicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a la realidad socioeconómica del país de residencia.
Estas prestaciones podrán ser compatible con las que otorguen las CC.AA. para la ayuda al retorno.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijara anualmente la base de calculo de esta prestación, que solo podrá revisarse cuando las oscilaciones del tipo de cambio entre el euro y la respectiva moneda local supere el 15 por ciento.
– El Estado velara por la conservación de los derecho en materia de Seguridad Social, de los españoles residentes en el exterior a través de Tratados, Convenios y Acuerdos en dicha materia. Se establecerán formulas que permitan a los que residen en el exterior y a los que decidan retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad Social.
– El Estado regulara los mecanismos que permitan incorporar a la prestación, la asistencia integral a la salud y los servicios sociales para mejorar la calidad de vida de los mayores o incapacitados para el trabajo. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de financiación sin que pueda ser repercutida sobre la prestación la totalidad del coste de la asistencia.

Servicios Sociales para mayores y dependientes

– Con el fin de promover el bienestar de los españoles en el exterior, se establecerán actividades encaminadas a su bienestar integral.
– Se prestara apoyo, especialmente económico a aquellos centros y asociaciones españoles en el exterior y retornados, que cuenten con infraestructuras adecuadas para la atención a personas mayores o en situación de dependencia. Se incentivaran las redes que mejoren el aprovechamiento de los recursos públicos.
– Se desarrollaran medidas especificas, especialmente de carácter asistencial, sanitario y farmacéutico para el bienestar de las personas en situación de necesidad.

Acciones de información socio-laboral y orientación y participación en programas de formación profesional ocupacional

Se promoverá por el Estado y las CC.AA. el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento en el exterior, a través de la red de consulados, embajadas y centros estatales y autonómicos en el mundo, asociaciones y medios de comunicación, para facilitar la inserción sociolaboral de los residentes en el exterior, a través de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades estatales o privadas.
– Los servicios públicos de empleo fomentaran la participación de los españoles residentes en el exterior y de los retornados en programas de formación profesional, con el fin de facilitar su incorporación al mercado laboral o de mejorar su capacitación profesional
– El Estado y las CC.AA. podrán promover acciones concretas o establecer acuerdos con organismos públicos o privados de los respectivos países para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes y de las mujeres con especiales dificultades de inserción laboral, así como de personas con discapacidad.

Derechos en materia de empleo y de ocupación

– El Estado promoverá a través del Sistema Nacional de Empleo, el acceso a la información que permita a los demandantes de empleo españoles en el exterior y a los retornados, la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación, sin perjuicio de la que sea suministrada por las agencias autonómicas de empleo y ocupación.
– El Estado velara por las condiciones de desplazamiento de profesionales y trabajadores españoles por empresas radicadas en el exterior y facilitara la contratación de trabajadores españoles residentes en el exterior.
– El Gobierno podrá establecer visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de españoles de origen, conforme a la legislación aplicable. Dichos visados tendrán un tratamiento preferente.

DERECHOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA

Derecho a la educación

– Se promoverán medidas que favorezcan el acceso a la educación en los distintos niveles en el país de residencia a través de los medios que se estimen necesarios por parte del Estado y de las CC.AA.
– Se fomentara la existencia de centros educativos públicos en el exterior mediante convenios. también se fomentara la realización de estudios universitarios en España mediante la concesión de becas o la suscripción de convenios de colaboración con universidades españolas.
– Se promoverá el acceso a las universidades no presenciales o a distancia fomentando el empleo de las nuevas tecnologías.
– Se reconocerá el derecho a la participación de los profesores, padres y alumnos en el control y la gestión de los centros educativos en el exterior.

Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros

– El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para la simplificación y agilización de los procedimientos de homologación, convalidación y reconocimiento de títulos extranjeros con el fin de facilitar la continuidad de los estudios en España y en su caso la inserción en el mercado de trabajo.

Lenguas y culturas españolas

– Se arbitraran los mecanismos especiales para que los descendientes de españoles residentes en el exterior conozcan el castellano y en colaboración con las CC.AA., se favorecerá el conocimiento de sus lenguas cooficiales.
– Se establecerá los requisitos más beneficiosos de acceso y funcionamiento a estos programas para garantizar su continuidad y adaptación a las circunstancias especificas de cada país. Se propiciaran los acuerdos bilaterales y multilaterales con los países para facilitar el funcionamiento de estos programas.
– Se garantizara a los niños y adultos españoles con discapacidad una enseñanza de la lengua y cultura española debidamente adaptada.
– Se promoverá la divulgación y el conocimiento de la diversidad cultural española como patrimonio cultural común. Se contara con los medios de comunicación audiovisual públicos y el apoyo a los medios privados con vocación exterior. Se contara con la colaboración de las asociaciones de españoles en el exterior para este fin.

POLITICA INTEGRAL EN MATERIA DE RETORNO

Finalidades de la política de retorno

– Se promoverá una política integral para facilitar el retorno de los españoles de origen residentes en el exterior. Se coordinaran las políticas de los poderes públicos para que la integración social y laboral se realice en las condiciones más favorables.
– Se removerán los obstáculos que dificulten a los españoles retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes, en igualdad con los residentes en España.
– El Estado, las CC.AA., las Corporaciones Locales y las asociaciones de emigrantes retornados promoverán una política integral para facilitar el retorno de los españoles.
– Se facilitara la protección y el retorno de las españolas y de sus hijos, victimas de situaciones de violencia de genero cuando el país de residencia no ampare de manera suficiente a las victimas de estos delitos.
– Se promoverá el acceso a la vivienda de los emigrantes retornados.

Oficina Española de Retorno

– Se creara la Oficina Española de Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para facilitar la orientación y el asesoramiento de los españoles que decidan retornar, con el fin de facilitar a los ciudadanos toda la información, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno.
– El Estado podrá suscribir convenios o acuerdos de colaboración con entidades publicas o privadas sin animo de lucro para facilitar los tramites que deben de realizar los españoles para retornar, con especial consideración hacia las asociaciones de emigrantes retornados.
– La Administración General del Estado en el exterior contara con los medios humanos, materiales y técnicos para facilitar a los españoles la planificación del retorno, con especial consideración a la red asociativa exterior y a las asociaciones de retornados.
– Las CC.AA. y las corporaciones locales podrán crear en sus respectivos territorios entes o agencias equivalentes, en tal caso se procederá al intercambio de información.

Fomento del empleo

– El Estado y las CC.AA. promoverán el desarrollo de un servicio especifico que planifique acciones de información, orientación y asesoramiento encaminadas a facilitar la inserción social y laboral de los españoles retornados a través de programas de ayudas o de convenios con entidades publicas o privadas que tendrá como objetivo su inserción en el mercado de trabajo apoyando muy especialmente las iniciativas de inserción laboral, proyectos de empleo y autoocupación que promoverán las Asociaciones de Emigrantes Retornados.
– En el marco de la política de empleo se podrá considerar como colectivo prioritario de actuación a los emigrantes retornados y sus familiares, para facilitar su ocupación y búsqueda de empleo.
– Con esta finalidad, se simplificaran los tramites relativos a la homologación de titulaciones académicas y profesionales, de los permisos de conducir, así como el acceso a las ofertas de empleo del Sistema Nacional de Empleo y de los Servicios Europeos de Empleo y la posibilidad de inscribirse como demandante de empleo.

NACIONALIDAD

– No existe ningún cambio mientras que no se proceda al desarrollo de la Disposición Adicional Segunda por el Gobierno.

Daniel Tomé Seoane
Responsable de Acción política de Fillos de Galicia.
politica@fillos.org

El sacrificio en la Transicion

Mércores, Xullo 12th, 2006

O noso colaborador, o analista politico Rogelio Diz Rubianes, fainos chegar este artigo acerca da Transicion española e os sacrificios que os democratas tiveron que asumir na altura pra atopar unha solucion que puidera contentar a todo o mundo.

Ahora que tan de moda se vuelve a poner el aconsejar aplacar reivindicaciones en aras de una nueva convivencia y conseguir la tan ansiada “paz” en todos nuestros territorios. Y en donde la derecha vuelve a poner obstáculos, al no ser ella la que marque los tiempos para conseguirla, con una oposición derivada siempre con la posición del “no” como premisa, ante cualquier política propuesta por el Gobierno y con el apoyo de todos los demás grupos parlamentarios.

De esta manera, podríamos imaginarnos que si aquel 14 de Marzo, el PP hubiese ganado las elecciones, al día de hoy, seguiríamos teniendo nuestras tropas en Irak; Los homosexuales y lesbianas seguirían marginados en sus derechos; No existiría la reforma al Estatuto valenciano ni por supuesto el catalán, y mucho menos los que se encuentran en ciernes, como el andaluz, balear y gallego; No se contemplaría siquiera la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Victimas de la Guerra Civil y del Franquismo, y por supuesto se hubiera enterrado todo vestigio de la Recuperación de la Memoria Histórica, así como no se vislumbraría ninguna forma de solucionar el conflicto vasco, que no fuera solamente por la vía de la represión y la fuerza policial, sin importar el costo en vidas que pudiese ocasionar.

Por todo esto, creo que es necesario de vez en cuando dar un vistazo a la forma de pensar de un ciudadano que desde su óptica de vencido vivió desde España, de la guerra a la dictadura, y el comienzo de la transición. Que en una carta en 1981, este personaje del ejército republicano le hace ver a un compañero exiliado en México.

FRATERNIDAD DEMOCRATICA
DE MILITARES DEL EJÉRCITO
DE LA REPUBLICA
Madrid, 15 de Junio, 1981

Sr. D.
JOSE MENENDEZ RODRIGUEZ
Puebla, México.

Querido amigo y compañero:
Es realmente difícil el contestarte. ¿Por qué que te voy a decir?. Tienes razón en todo cuanto dices. Pero ocurre que vosotros veis los toros desde la barrera, mejor dicho desde andanada, que los toros se ven más pequeñitos. Nosotros estamos en el ruedo y somos los que lidiamos el morlaco, solo tenemos las manos en el percal.

Olvidáis que vosotros, dentro de que os encontráis lejos de esta España, masacrada, aherrojada y encarnecida, vivís en una democracia, que os acogió con amor fraternal.
Aquí por el contrario, los que aquí quedamos, y pudimos salvar el pellejo, hemos sido la escoria, los rojos asesinos, hemos sido depurados, juzgados, condenados y perseguidos. Luego fueron llegando las AMNISTIAS. ¿Amnistía de que?. Se amnistía al delincuente, los que compusimos las Fuerzas Armadas de la Republica, no delinquimos, no fuimos los sublevados y sin embargo (¿Se concibe algo mas absurdo)? fuimos perseguidos y condenados por AUXILIO A LA REBELION.

A nosotros durante 40 años se nos ha denigrado, se nos ha llamado malos españoles y esta ha sido la educación que durante estos cuarenta años ha recibido la juventud española. ¿Acaso creéis, que esta España de hoy esta poblada por los mismos que luchamos en nuestra Guerra Civil?. Mi querido amigo, ya de aquellos quedamos muy poquitos, representamos una ínfima minoría, son las nuevas generaciones las que tienen las riendas, decís de Santiago Carrillo… ¿pero acaso creéis que Carrillo es el P.C.?. El P.C. ha tenido que hacerse “Eurocomunista”. El P.S.O.E. ha tenido que acercarse hacia la Social democracia. ¿Por qué?. Porque vivimos en España, porque tenemos que aceptar la realidad de España, porque la España de 1981, no es la de 1936. Porque como te digo más atrás, los Republicanos somos los pocos y nostálgicos viejos, que añoramos y nos emocionamos rememorando aquel 14 de Abril. Tengo tres hijos, los tres han odiado la dictadura franquista, los tres se han comprometido, pero… hoy admiran a Juan Carlos. ¿Qué porqué?. ¿Acaso no supe inculcarles el amor a la libertad?. Sí les inculque ese amor. Y ellos valoran la libertad, la democracia, pero solo han conocido una época en que tenían que ocultar que su padre había sido Oficial con los rojos, tenían que ser muy cautos y andar con pies de plomo y ese Rey impuesto por Franco y del que ellos y yo desconfiamos al principio, les trajo la libertad, que tanto anhelaban. Para nosotros representan, en cierto modo la continuidad, pero para ellos no, porque a ellos les ha abierto de par en par las puertas de la LIBERTAD. Ellos reconocen que esta democracia coronada no es lo que debiera ser. Pero es la única que han conocido y la que tienen. Y también la que nosotros tenemos y en la que hemos de vivir y convivir.

Ellos rechazan a los “para fascistas” y a los de “Fuerza Nueva” pero también a los radicales de izquierda, odian el Golpismo pero rechazan con igual fuerza el Terrorismo, porque unos y otros buscan hundirnos nuevamente en la noche sin esperanzas de una DICTADURA.
Aquí querido amigo tuvo que hacerse una ruptura. Borrón y cuenta nueva, pero no a sido así.
El ejército es el mismo de Franco, ¿Pero es todo involucionista?. Creo que no. La burocracia sigue siendo la que Franco creó y no ha sido removida. La policía esta siendo remozada. Pero ¡tan lentamente!. La Guardia Civil. A esa vamos a dejarla. Se quiere cambiar su deteriorada imagen. Pero el pueblo no traga y ellos lo saben. ¿Qué hacer entonces?. ¿Vosotros desde vuestra atalaya, lo sabéis?. Yo no.

Y termino. Nuestra democracia, amigo, es mala. Sin duda, pero no tenemos otra. Los viejos repugnamos la Monarquía, pero entre un “Tejero” y un Juan Carlos. ¡Viva Juan Carlos!. Los viejos añoramos un Largo caballero, un Azaña, un Prieto. ¿Pero, que tenemos?. Solo un Felipe González, Un Alfonso Guerra y un Tamames. Esto es lo que tenemos y no hay que darle vueltas.

Un abrazo muy fuerte para todos los compañeros de México de vuestro amigo y compañero Leandro Pérez

Expongo esta carta encontrada entre los archivos de mi padre, como claro reflejo de quienes supieron sacrificar sus ideales y sus reivindicaciones en aras de una mejor convivencia y recobrar la libertad y la paz, en el entendimiento de que quizás fuesen imperfectas, pero de alguna manera eran las primeras piedras en donde basar las estructuras para conseguir consolidar nuestra nueva forma de vida.

Rogelio Diz-Analista político en México e hijo de represaliado de la Guerra Civil
rdiz51@yahoo.com.mx

Cuestionan posibilidade dun fraude eleitoral na emigración.

Luns, Xullo 3rd, 2006

A agrupación local de Bós Aires do PSdeG-PSOE enviounos un comunicado pra respostar ás declaracións do deputado Alberte Núñez, nas que supostamente suxeria un fraude eleitoral no ámbito da emigración.

Ante las declaraciones del Diputado del PPdeG , D. Alberto Nuñez Feijoo en el Parlamento Gallego , en el cual sugiere un supuesto fraude electoral , en el proceso eleccionario en la emigración , la Ejecutiva del PSOE – Agrupación Buenos Aires , manifiesta :

Por segunda vez , en el Pleno del Parlamento gallego , el Señor Núñez Feijoo , pone un manto de sospecha en el proceso electoral que ha llevado a la Presidencia de Xunta de Galicia, a D. Emilio Pérez Touriño .

Esta “ chicana política “ muy sutilmente presentada por el Diputado Núñez Feijoo , ofende sobremanera a la emigración gallega residente en Argentina que ha participado en forma entusiasta , en el proceso electoral ..

El Diputado Núñez Feijoo, no soporta que los emigrantes gallegos en Argentina hayan elegido otro modelo político. El Diputado Núñez Feijoo, no tolera la alternancia política , por lo tanto, evidencia su estilo “ caciquil ”. El Señor no acepta que sus siervos le hayan contradicho.

El PPdeG pensó que la política del “ pulpo y la empanada “ seguiría manejando las conciencias de los emigrantes gallegos , y se ha equivocado.

La gran mayoría de la emigración gallega , ha dicho basta , porque los gallegos de Argentina quieren ser ciudadanos de pleno derecho, y han elegido a un partido que representa sus intereses .
Políticas de derechos adquiridos , contra la manipulación de las necesidades de nuestros emigrantes.

Se acabó la prebenda y el amigo del cacique de turno. Ha comenzado un nuevo modelo de gestión, basado en los derechos de los ciudadanos y la distribución responsable y equitativa de los presupuestos orientados a los ciudadanos gallegos del exterior.

Los soberbios , han pensado que todo seguiría igual y se han equivocado Sr. Núñez Feijoo .
El pueblo gallego, ha elegido otra cosa. Asúmalo de una buena vez , porque sus “sutiles apreciaciones“, ofenden a los ciudadanos gallegos que han decidido transitar otro camino.

La alternancia es parte de la democracia , aunque le moleste.

Evaristo Oroña Marcote

Secretario de Organización