Archive for Xaneiro, 2007

Costa da Morte Blues: historia de un amor y una camiseta

Luns, Xaneiro 22nd, 2007

Entrevista de Erika Araya Araya con Lluc Pedrero, sobre el origen de la camiseta que este catalán enamorado de A Costa da Morte ha diseñado y donado para su venta e beneficio de la Asociación Cultural Fillos de Galicia.
(máis…)

Desde hoxe non se permeten comentarios anónimos en PlanetaGalego

Luns, Xaneiro 22nd, 2007

Debido ao abuso que algúns usuarios están a facer do sistema de comentarios anónimos deste medio de comunicación, vémonos na obriga de restrinxir esta posibilidade aos redactores rexistrados. Se desexas enviar novas e comentarios a PlanetaGalego deberás poñerte en contacto coa redacción en pg ARROBA fillos PUNTO org.

O tono agresivo, insultante, a escritura contraria ás máis básicas normas da netiqueta, etc. que algúns visitantes anónimos levan tempo empregando levounos a tomar esta decisión. Lamentamos que isto supoña un recorte das posibilidades de expresión doutros lectores que saben comportarse, e invitámolos a que nos soliciten unha conta para publicar comentarios co seu nome. Non é preciso que sexa o seu nome real, pero precisamos que sexan identificados dalgunha forma e que a redacción coñeza de quen se trata aínda que non apareza e-mail nin nome real algún publicado nos seus comentarios, por precaución legal.

O Galeguismo

Luns, Xaneiro 22nd, 2007

¿O do galeguismo? Pois mirade, eu téñoo moi claro… (Un texto de Lorena Varela Amboage estudante de 4º de ESO)

Xa sei que, ao mellor, vos aburro a algúns con este tema, xa que ultimamente é bastante repetitivo, pero…¡éche o que hai, amigo!

Nestes anos nos que vivimos, padecemos unha constante perda de falantes, sobre todo nas novas xeracións. Unha perda de falantes que, de seguir así, poderianos levar a unha lingua “residual”. Penso que a situación da nosa lingua nestes momentos é bastante grave, pero coa axuda de todos, estou segurísima de que podemos evitar a súa extinción.

Están a meternos caña por todos os medios, pero aínda así, parece que non é suficiente.

Pero as cousas como son: non creo que a gaita sexa o mellor instrumento do mundo, nin a muiñeira a mellor danza. Nin que as costas galegas sexan a mellor paisaxe, nin lerias desas. Con isto, só quero dicir que non se trata de que o noso sexa o mellor, porque todos os sitios teñen cousas boas e malas, simplemente que é o noso. E dende logo, temos algunhas cousas que debemos cambiar ou destruír e outras que mellorar. E se nós non as defendemos, ¿quen as vai defender?

Pois con isto, a lingua.

Non hai linguas mellores nin peores, por suposto, pero cada un debe coidar a que ten.
Ata, ao mellor, algún de vós, chegastes a preguntarvos se é tan malo que unha lingua desapareza ¡Pois home!, imaxinade que desaparecera a Catedral de Santiago, ou o Partenón. A vida podería seguir tranquilamente ¿non?, pero xa non sería o mesmo.
Todo o mundo sabe que debemos defender a construcción de monumentos. Pois a nosa lingua é coma un monumento. E o único xeito de que non desapareza é ¡¡¡FALÁNDOA!!!, así de claro.

Se vos fixades, se cada vez que estamos nun grupo no que hai alguén que fala castelán, e non sabe ou non quere falar galego, aceptamos falar a súa lingua, nunca falaremos a nosa. E, aínda por riba, conseguimos que ditas persoas non aprendan a falar galego. Seguro que a maioría de vós nunca vos parastes a mirar a cousa dende esta perspectiva, pero é a pura realidade.

Cando a moita xente se lle rifa pola teima do galego, todos din “si, si, a partir de agora vou falar galego”; e ao cabo de cinco minutos xa están todos “chapurreando” , porque nin se fala ben unha cousa nin a outra.

Tedes que saber que somos a primeira xeración de xente moza que pode perder o galego ¡Pero tampouco digo que deixedes de falar castelán! Debemos falar as dúas linguas por igual, pero o galego é o que está en decadencia, e o que, nun próximo futuro, podería desaparecer. Pero só vos pido que reflexionedes, e que faledes galego, aínda que só sexa “un pouquiño” (adicado á xente que fala sempre en castelán).

A lingua é nosa, de quen a fala e
¡non podemos permitir que se perda!
¡¡¡POR FAVOR, FALADE GALEGO!!!

“… eu quixen e quero que a fala galega
durase e continuase, porque a duración da
fala é a única posibilidade de que nós
duremos como pobo. Eu quixen que Galicia
continuase e, ó lado da patria terreal, da
patria que son a Terra e os mortos, haxe
estoutra patria que é a fala nosa.
Álvaro Cunqueiro.

“Non esquezamos que se aínda somos galegos
é por obra e gracia do idioma”.
Castelao.

Unha rapaza que non perde a esperanza…

Lorena Varela Amboage 4º ESO C.

Concello de Muros, suspenso en atención ao cidadán.

Martes, Xaneiro 16th, 2007

Se o concello de Muros se sometera a unha hipotética avaliación, ainda que algunhas das súas competencias merecerían un suficiente, a atención ao cidadán sería a asignatura pendente de recuperación.

Comecemos por analizar o sitio web do concello. Dirixámonos ao enderezo www.muros.es , que ten por obxetivo, en palabras do saúdo da alcaldesa Caridad González Cerviño “ademáis de dar a coñecer os monumentos e paraxes naturais, compartir algo da historia e do presente do concello”. Unha gran verdade ese “algo”, porque todo non se pode saber… Estas páxinas web comezan por omitir unha parroquia, Sestaio, entre as oito que compoñen o concello. A información, salpicada de erros ortográficos está bastante desactualizada, e as consultas via web non se atenden xa que despois de ser distribuidas en función do asunto, os destinatarios non se molestan de dar resposta. Ademáis disto, as actas das reunións dos plenos xa non se penduran da capa do web xa que esta información só foi enviada a Casa da Cultura, onde se encargan do seu mantemento, durante uns meses. Agora hai que achegarse a casa do concello para enterarse das decisións de quén nos governa.

A atención telefónica tampouco é a mellor. Despois de facer unha proba chamando ao teléfono principal do concello para preguntar acerca do estado do novo plan urbanístico que se está a elaborar, fiquei coa resposta que xa tiña, e dicir, ningunha. Unha funcionaria contestou amablemente o teléfono pero non soubo darme a información que lle pedía. “Terías que falar con fulaniño…”, “podes transferir a chamada?”, “e que agora non estᅔ, “tardará moito?”, “pois non che sei…”, “e ti non sabes en que estado se atopa o plan?”, “pois non che sei tampouco…” foron algunhas das frases na nosa breve conversa.

Pero de todas, a persoal sorprende máis. Na planta baixa da casa do concello, nada máis entrar atopámonos cun mostrador agardando a que alguén se coloque detrás. Se o que queremos é falar coa alcaldesa ou con calquera outra “personalidade” e cadran a estar ausentes, ninguén di nen a onde foron nen canto tempo tardarán en voltar, polo que xa podemos quentar o banco nunha longa espera. A resposta máis frecuente é “saiu a tomar un café”.

Para solicitar información acerca dalgunha lei, pedir permiso para reformas, etc. é preciso encher un impreso para facer a solicitude e agardar que a contesten, e ter moita pacencia pois moitas veces a contestación nunca chega despois duns cantos meses. Algúns curiosos que xa pasamos polo trago atrevémonos a preguntar que foi deses impresos, a resposta non é moi convincente “van para aí adentro” informoume unha funcionaria sinalando a oficina do secretario do concello. Terá esta oficina algún caixón segredo onde se acumulan as solicitudes? Ou irán parar ao lixo?

Reunidas varias queixas e coa intención de facer algunhas suxerencias de mellora un colaborador deste artigo falou con Belarmino Maneiro Rey, tenente alcalde do concello, pero ao ver que non amosaba moito interese e parecía máis preocupado pola hora de saír a xantar, éste díxolle que non se sentía atendido. En troques de mellorar a atención con este cidadán, a resposta foi do máis negativa “ou saes ou che mando detido coa policía local”. Cousas veredes…

Pregúntome eu, para cando serán os exames de recuperación? En tempos de eleccións? Ben seguro.

Ley del Estatuto de la ciudadania española en el exterior

Venres, Xaneiro 5th, 2007

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadania española en el exterior, que entro en vigor el día 15 de este mes.

FINALIDAD DE LA LEY

Es garantizar a la ciudadanía española en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, en términos de igualdad con los ciudadanos residentes en el Estado español y reforzar los vínculos sociales, culturales, económicos y lingüísticos con las Comunidades Autónomas (CC.AA) y España.
Delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado y las CC.AA., para mejorar el nivel de vida de los españoles en el exterior, en los ámbitos en los que sea necesario complementar la protección existente en el país de residencia.
Establecer las medidas especificas que han de desarrollar tanto el Estado, como las CC.AA. para facilitar la atención a los ciudadanos en el exterior, la integración social y el retorno de los que decidan retornar.

La ley se aplicara a:

– Quienes tengan la nacionalidad española y residan fuera de España
– Ciudadanos españoles que se desplacen temporalmente fuera de España
– Españoles de origen que retornen a España para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad española antes de su regreso.
– Familiares de los anteriormente mencionados, cónyuge no separado legalmente o pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal.
– Descendientes hasta el primer grado, que tengan la condición de personas con discapacidad o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que estén a su cargo y dependan de ellos económicamente.

Los objetivos fundamentales de la ley son:

– Regular los derechos y deberes de los españoles residentes en el exterior garantizando su ejercicio por los poderes públicos.
– Delimitar el ámbito de la acción protectora del Estado y las CC.AA. cuando sea necesario complementar los servicios públicos dispensados por el país de residencia.
– Garantizar la promoción educativa y el acceso a las lenguas y culturas españolas de los españoles residentes en el exterior y sus descendientes.
– Fomentar y consolidar el proceso asociativo de los españoles en el exterior, apoyando la creación y mantenimiento de centros que tengan por objeto la previsión y la asistencia social y cultural de sus miembros y la información y asesoramiento para el retorno.
– Apoyar las asociaciones de españoles en el exterior y las de retornados constituidas con el fin de facilitar información, orientación y asesoramiento necesarios para los que deciden retornar complementando a las Administraciones publicas.
– Promover y facilitar la participación a través de los Consejos de Residentes Españoles y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de los órganos equivalentes existentes en las CC.AA.
– Colaboración con las CC.AA. en materia de retorno para facilitar la integración social, cultural y laboral de los que decidan regresar.
– Garantizar los derechos de los desplazados o expatriados en el exterior
– Optimizar la eficiencia de los recursos empleados por el Estado, las CC.AA. y las Administraciones Locales, destinados a mejorar la calidad de vida de los españoles en el exterior y de los retornados.
– Velar especialmente por extender la acción protectora a los españoles en el exterior que carezcan de recursos suficientes y:
§ Sean personas mayores
§ Personas con discapacidad
§ Jóvenes o mujeres con especiales problemas de integración social o laboral.
§ Españoles desplazados durante su minoría de edad fuera del territorio nacional como consecuencia de la Guerra Civil en el periodo entre 1936 – 1939.
§ Quienes sean objeto de ataques o amenazas terroristas en el exterior.

DERECHOS Y PRESTACIONES

– Derecho a ser elector y elegible
– Derecho a ser elector y elegible en España.
– Fomento de los Convenios internacionales para que los españoles puedan ser electores y elegibles en las elecciones municipales de los países en que residen, bajo el principio de reciprocidad establecido en los Tratados internacionales o en la ley.
– Facilitar la incorporación de los ciudadanos españoles en el exterior en las listas electorales de los partidos políticos.
– Permanente actualización del CERA
– Votación en urna o a través de cualquier otro medio técnico que garantice el secreto del voto y la identidad del votante
– Acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación con proyección en el exterior.

Asistencia y protección de los españoles en el exterior

– Compromiso de asistencia a los ciudadanos españoles en el exterior con mejora de dicha atención, protección y asesoramiento.
– Se prestara especial atención a los ciudadanos que se encuentres en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a muerte o cadena perpetua, así como también a los ciudadanos españoles que hayan sido victimas de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política.
– Fomento de la firma de Convenios Internacionales para reforzar la tutela judicial de los españoles en materias como reconocimiento de sentencias y defensa de los penados.
– Se regulara el acceso de los ciudadanos en el exterior a la Asistencia Jurídica Gratuita en el país de residencia cuando carezcan de medios económicos suficientes y no exista ese beneficio en el Estado en que residen.

Derecho de petición

– Los españoles en el exterior se pueden ejercer individualmente o colectivamente el derecho de petición ante cualquier institución publica, administración o autoridad tal y como se establece en la Ley Reguladora del Derecho de Petición.

Derecho a acudir al Defensor del Pueblo

Se pueden dirigir tanto al Defensor del Pueblo del Estado como a los Defensores del Pueblo de las CC.AA., invocando un interés legitimo.

Derecho de información

Potenciación por parte de la Administración del uso de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos españoles en el exterior a la información necesaria sobre las normas que les afectan y a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sean interesados.

Derecho a la participación en los órganos consultivos de la emigración

– Derecho a participar de los ciudadanos en el exterior en los asuntos que les conciernen a través de:
o Consejos de Residentes españoles
o Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
o Consejos equivalentes de las CC.AA. en el exterior
o Organos de la Administración Publica en igualdad con el resto de los españoles según lo estipulado en las leyes.
– Derecho a ser elector y elegible en todos los órganos citados anteriormente.

CONSEJO GENERAL DE LA EMIGRACIÓN

Es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Dirección General de Emigración
La elección, composición y funcionamiento se regulara por un Reglamento que deberá garantizar la representación de las CC.AA y de las federaciones de asociaciones de la emigración que acrediten representatividad suficiente y estén debidamente inscritas en el Censo previsto en la ley.
Solicitara anualmente audiencia a las Comisiones de las Cortes para informar de la situación de los ciudadanos residentes en el exterior y abrirá cauces de colaboración con los órganos de participación de españoles en el exterior existentes en las CC.AA.
El Estado proveerá de medios económicos al citado Consejo para que pueda llevar a cabo dichas funciones.

Funciones

– Llevar a cabo o solicitar la realización de estudios sobre cuestiones que afecten a los residentes en el exterior.
– Formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y los principios de atención a los residentes en el exterior.
– Derecho a ser informado de la actuación de los órganos competentes de la Administración en materia de atención a los residentes en el exterior y retornados.
– Conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de ley, Proyectos de Reales Decretos y Ordenes en las siguientes materias, en el ámbito de su competencia, siempre que los mismos afecten directamente a los residentes en el exterior:
Derechos Civiles
Derechos laborales y protección social.
Educativa y cultural
– Las propuestas, recomendaciones, informes o acuerdos que el Consejo eleve al Gobierno serán remitidos a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

CONSEJOS DE RESIDENTES ESPAÑOLES

Son órganos de carácter consultivo y asesor adscritos a las Oficinas Consulares de España en el exterior, cuya composición, elección y funcionamiento se regularan reglamentariamente.

Funciones
– Cauce de comunicación entre las Oficinas Consulares y las comunidades de residentes en el exterior.
– Debatir y proponer a las Oficinas Consulares las medidas relacionadas con su función consular que contribuyan a mejorarla en el ámbito de su circunscripción.
– Asesorar e informar a las Oficinas Consulares en los asuntos que afecten a la comunidad española.
– Difundir entre la comunidad española aquellas medidas adoptadas por las Administraciones Publicas que les afecten.
– Cooperar con la Oficina Consular o con otras instituciones españolas o locales, para dar mayor carácter institucional a aquellas actividades que se desarrollen en beneficio de los españoles.
– Colaborar con las Oficinas Consulares en los procesos electorales de los Consejos de Residentes españoles.
– Participar, en la forma que se prevea en el Reglamento, en el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones establecidas a favor de los españoles en el exterior.

ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES

– Las organizaciones sindicales y empresariales participaran en aquellas materias que afecten a la defensa y representación de los intereses de los emigrantes.
– Participaran en los órganos de representación de la emigración en la forma que se diga en el Reglamento de desarrollo de la ley.

DERECHO DE ASOCIACIÓN

– Los poderes públicos apoyaran el movimiento asociativo de los españoles en el exterior y de los retornados a España, fomentando especialmente aquellos centros y asociaciones que tengan por objeto la promoción sociocultural, así como a sus estructuras federativas.
– Se fomentara la participación activa de los jóvenes en las citadas asociaciones para garantizar la continuidad del movimiento asociativo.
– Se promoverá la agrupación de centros y asociaciones en federaciones para optimizar los recursos públicos empleados, evaluando los programas y actividades subvencionadas.
– Se prestara apoyo a las asociaciones de españoles retornados en España cuya finalidad sea la información, asesoramiento y orientación al retorno y a sus federaciones, así como aquellas iniciativas que el colectivo de retornados estime necesarias para tu integración e inserción laboral.
– Censo de asociaciones y centros constituidos en el exterior en el que se inscribirán las que sean respetuosas con los Derechos Fundamentales y Libertades contemplados en la Constitución. Ello con independencia de los Registros que existan en las CC.AA.
– Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo se fomentara la participación en las asociaciones de:
§ Nuevos socios de nacionalidad española
§ Participación activa de los jóvenes de nacionalidad española
§ Participación de personas de otras nacionalidades.

IGUALDAD DE GENERO

Se garantizara por los poderes públicos la igualdad de derechos entre hombre y mujer, tanto en las políticas y actividades que contempla la ley, como en el acceso a los derechos y prestaciones en ella contemplados. También se garantizara la igualdad en el movimiento asociativo y en los órganos de representación institucional y en los órganos que contempla la ley.

DERECHOS SOCIALES Y PRESTACIONES

Derecho a la protección de la salud

– Los españoles residentes en el exterior tendrán derecho a la protección de la salud en los términos que fije el Reglamento de la ley y en equiparación con el Sistema Nacional de Salud.
– El Estado promoverá una atención integral de la salud, atendiendo con carácter prioritario a los mayores y dependientes que carezcan de recursos suficientes. Se desarrollara por vía Reglamentaria y será equiparable a la de los residentes en España.
– El Estado podrá suscribir convenios con entidades publicas aseguradoras o prestadoras de cuidados a la salud en los países en los que sea necesario garantizar el derecho a la protección de la salud. también se podrán suscribir convenios con entidades aseguradoras o prestadoras privadas teniendo especial consideración a las entidades españolas en el exterior con capacidad para prestar la asistencia sanitaria.

Derechos en materia de Seguridad Social

– El Estado adoptará las medidas necesarias para que la acción protectora de la Seguridad Social se extienda a los españoles que se trasladen al exterior por motivos de trabajo y a sus familiares en los términos establecidos en la legislación aplicable.
– Mediante la firma de Tratados y Acuerdos con los Estados receptores, la ratificación de Convenios Internacionales y la adhesión a Convenios multilaterales se garantizara la igualdad o asimilación con los nacionales del país receptor, manteniendo los derechos adquiridos y la conservación de los que estén en curso de adquisición.
– Se velara por la conservación de los derechos en materia de Seguridad Social y se establecerán formulas que permitan a los trabajadores que residan en el exterior y a los que decidan retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad Social a través de Convenios, Tratados o Acuerdos en materia de Seguridad Social.
– El Estado arbitrara las formulas más beneficiosas para el reconocimiento a los trabajadores españoles en el exterior de las prestaciones económicas, derivadas de las cotizaciones a la Seguridad Social y en especial a las pensiones derivadas del extinto SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez).

Prestaciones por razones de necesidad

– El Estado en los términos que se fijen Reglamentariamente garantizara el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones de trabajo, económicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a la realidad socioeconómica del país de residencia.
Estas prestaciones podrán ser compatible con las que otorguen las CC.AA. para la ayuda al retorno.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijara anualmente la base de calculo de esta prestación, que solo podrá revisarse cuando las oscilaciones del tipo de cambio entre el euro y la respectiva moneda local supere el 15 por ciento.
– El Estado velara por la conservación de los derecho en materia de Seguridad Social, de los españoles residentes en el exterior a través de Tratados, Convenios y Acuerdos en dicha materia. Se establecerán formulas que permitan a los que residen en el exterior y a los que decidan retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad Social.
– El Estado regulara los mecanismos que permitan incorporar a la prestación, la asistencia integral a la salud y los servicios sociales para mejorar la calidad de vida de los mayores o incapacitados para el trabajo. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de financiación sin que pueda ser repercutida sobre la prestación la totalidad del coste de la asistencia.

Servicios Sociales para mayores y dependientes

– Con el fin de promover el bienestar de los españoles en el exterior, se establecerán actividades encaminadas a su bienestar integral.
– Se prestara apoyo, especialmente económico a aquellos centros y asociaciones españoles en el exterior y retornados, que cuenten con infraestructuras adecuadas para la atención a personas mayores o en situación de dependencia. Se incentivaran las redes que mejoren el aprovechamiento de los recursos públicos.
– Se desarrollaran medidas especificas, especialmente de carácter asistencial, sanitario y farmacéutico para el bienestar de las personas en situación de necesidad.

Acciones de información socio-laboral y orientación y participación en programas de formación profesional ocupacional

Se promoverá por el Estado y las CC.AA. el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento en el exterior, a través de la red de consulados, embajadas y centros estatales y autonómicos en el mundo, asociaciones y medios de comunicación, para facilitar la inserción sociolaboral de los residentes en el exterior, a través de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades estatales o privadas.
– Los servicios públicos de empleo fomentaran la participación de los españoles residentes en el exterior y de los retornados en programas de formación profesional, con el fin de facilitar su incorporación al mercado laboral o de mejorar su capacitación profesional
– El Estado y las CC.AA. podrán promover acciones concretas o establecer acuerdos con organismos públicos o privados de los respectivos países para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes y de las mujeres con especiales dificultades de inserción laboral, así como de personas con discapacidad.

Derechos en materia de empleo y de ocupación

– El Estado promoverá a través del Sistema Nacional de Empleo, el acceso a la información que permita a los demandantes de empleo españoles en el exterior y a los retornados, la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación, sin perjuicio de la que sea suministrada por las agencias autonómicas de empleo y ocupación.
– El Estado velara por las condiciones de desplazamiento de profesionales y trabajadores españoles por empresas radicadas en el exterior y facilitara la contratación de trabajadores españoles residentes en el exterior.
– El Gobierno podrá establecer visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de españoles de origen, conforme a la legislación aplicable. Dichos visados tendrán un tratamiento preferente.

DERECHOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA

Derecho a la educación

– Se promoverán medidas que favorezcan el acceso a la educación en los distintos niveles en el país de residencia a través de los medios que se estimen necesarios por parte del Estado y de las CC.AA.
– Se fomentara la existencia de centros educativos públicos en el exterior mediante convenios. también se fomentara la realización de estudios universitarios en España mediante la concesión de becas o la suscripción de convenios de colaboración con universidades españolas.
– Se promoverá el acceso a las universidades no presenciales o a distancia fomentando el empleo de las nuevas tecnologías.
– Se reconocerá el derecho a la participación de los profesores, padres y alumnos en el control y la gestión de los centros educativos en el exterior.

Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros

– El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para la simplificación y agilización de los procedimientos de homologación, convalidación y reconocimiento de títulos extranjeros con el fin de facilitar la continuidad de los estudios en España y en su caso la inserción en el mercado de trabajo.

Lenguas y culturas españolas

– Se arbitraran los mecanismos especiales para que los descendientes de españoles residentes en el exterior conozcan el castellano y en colaboración con las CC.AA., se favorecerá el conocimiento de sus lenguas cooficiales.
– Se establecerá los requisitos más beneficiosos de acceso y funcionamiento a estos programas para garantizar su continuidad y adaptación a las circunstancias especificas de cada país. Se propiciaran los acuerdos bilaterales y multilaterales con los países para facilitar el funcionamiento de estos programas.
– Se garantizara a los niños y adultos españoles con discapacidad una enseñanza de la lengua y cultura española debidamente adaptada.
– Se promoverá la divulgación y el conocimiento de la diversidad cultural española como patrimonio cultural común. Se contara con los medios de comunicación audiovisual públicos y el apoyo a los medios privados con vocación exterior. Se contara con la colaboración de las asociaciones de españoles en el exterior para este fin.

POLITICA INTEGRAL EN MATERIA DE RETORNO

Finalidades de la política de retorno

– Se promoverá una política integral para facilitar el retorno de los españoles de origen residentes en el exterior. Se coordinaran las políticas de los poderes públicos para que la integración social y laboral se realice en las condiciones más favorables.
– Se removerán los obstáculos que dificulten a los españoles retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes, en igualdad con los residentes en España.
– El Estado, las CC.AA., las Corporaciones Locales y las asociaciones de emigrantes retornados promoverán una política integral para facilitar el retorno de los españoles.
– Se facilitara la protección y el retorno de las españolas y de sus hijos, victimas de situaciones de violencia de genero cuando el país de residencia no ampare de manera suficiente a las victimas de estos delitos.
– Se promoverá el acceso a la vivienda de los emigrantes retornados.

Oficina Española de Retorno

– Se creara la Oficina Española de Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para facilitar la orientación y el asesoramiento de los españoles que decidan retornar, con el fin de facilitar a los ciudadanos toda la información, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno.
– El Estado podrá suscribir convenios o acuerdos de colaboración con entidades publicas o privadas sin animo de lucro para facilitar los tramites que deben de realizar los españoles para retornar, con especial consideración hacia las asociaciones de emigrantes retornados.
– La Administración General del Estado en el exterior contara con los medios humanos, materiales y técnicos para facilitar a los españoles la planificación del retorno, con especial consideración a la red asociativa exterior y a las asociaciones de retornados.
– Las CC.AA. y las corporaciones locales podrán crear en sus respectivos territorios entes o agencias equivalentes, en tal caso se procederá al intercambio de información.

Fomento del empleo

– El Estado y las CC.AA. promoverán el desarrollo de un servicio especifico que planifique acciones de información, orientación y asesoramiento encaminadas a facilitar la inserción social y laboral de los españoles retornados a través de programas de ayudas o de convenios con entidades publicas o privadas que tendrá como objetivo su inserción en el mercado de trabajo apoyando muy especialmente las iniciativas de inserción laboral, proyectos de empleo y autoocupación que promoverán las Asociaciones de Emigrantes Retornados.
– En el marco de la política de empleo se podrá considerar como colectivo prioritario de actuación a los emigrantes retornados y sus familiares, para facilitar su ocupación y búsqueda de empleo.
– Con esta finalidad, se simplificaran los tramites relativos a la homologación de titulaciones académicas y profesionales, de los permisos de conducir, así como el acceso a las ofertas de empleo del Sistema Nacional de Empleo y de los Servicios Europeos de Empleo y la posibilidad de inscribirse como demandante de empleo.

NACIONALIDAD

– No existe ningún cambio mientras que no se proceda al desarrollo de la Disposición Adicional Segunda por el Gobierno.

Daniel Tomé Seoane
Responsable de Acción política de Fillos de Galicia.
politica@fillos.org