Archive for Novembro, 2005

Peticiois de Fala Ceibe do Bierzo ao Consello da Xunta de Galicia

Martes, Novembro 22nd, 2005

A Asociación Cultural Fala Ceibe do Bierzo diríxese ao Goberno da Xunta de Galicia para lle facer unhas peticiois en relación coa protección e mailo fomento da cultura e a lingua galegas da comarca.

1ª. Con relación ao Convenio de Colaboración para o ensino do galego en O Bierzo, firmado pola Junta de Castela e León e maila Xunta de Galicia (Vilafranca do Bierzo, 18 de xullo de 2001), propoñemos que se revise e se mellore o seu contido. Neste sentido pedimos que se fixe a realización de campañas informativas anuais sobre a oferta da materia de galego nos centros escolares de O Bierzo, aproveitando o principio de cada nuevo curso académico. Tamén que se cree a Sección de Lingua Galega no Centro de Formación do Profesorado e Innovación Educativa de Ponferrada (CEFIE), do que formen parte todo o profesorado de galego da comarca.

2ª. Solicitamos a sinatura dun Convenio de Colaboración co Consello Comarcal de O Bierzo relacionado co uso administrativo da lingua galega por parte das corporaciois locais (ente comarcal, concellos e pedanías) nos eidos da restitución toponímica, estudios sociolingüísticos, cursos de galego para funcionarios, documentación bilingüe, cartelería, rotulación e demais. Neste sentido consideramos básica a creación do correspondente Servicio lingüístico polo Consello Comarcal.

3ª. Respecto aos medios de comunicación dependentes da Xunta de Galicia (TVG, Radio Galega, tv dixital) reclamamos unha mellora da súa recepción en O Bierzo, así como unha maior cobertura informativa das noticias relacionadas con esta comarca na súa diversa programación. Deberíase establecer unha corresponsalía destes medios de comunicación públicos en Ponferrada.

4ª. A Xunta de Galicia debe ter en conta as bibliotecas municipales e escolares, así como ao bibliobús da Deputación leonesa que percorre os pobos, á hora de realizar doaciois de libros en galego. Neste tema hai que valorar a gran dificultade que temos os bercianos e as bercianas para conseguir libros en galego nas librerías de O Bierzo. Tamén se fai necesario a extensión a O Bierzo das campañas de fomento da lectura pola Consellería de Cultura e de promoción do uso do galego pola Dirección de Política Lingüística.

5ª. Propoñemos a sinatura de Convenios de Colaboración coa Universidade de León que ten un campus en Ponferrada, coa Fundación Universidade de Verán de Castela e León, dependente da Consejería de Educación, e co Instituto Castellano e Leonés da Lingua con sede en Burgos, para a realización de cursos universitarios relacionados coa cultura e a lingua galegas de Castela e León presentes en As Portelas da Seabra zamorá e O Bierzo.

6ª. A Xunta de Galicia debe ter presente na programación das súas actividades culturais a posibilidade de que estas tamén se leven a cabo nos concellos de O Bierzo, caso da música, teatro, seminarios, etc, facendo especial énfase nas celebraciois relacionadas co Camiño de Santiago.

7ª. A promoción cultural e turística dos espazos naturais comuis entre Galicia e O Bierzo debe ser outro obxectivo, caso de Os Ancares, A serra da Enciña da Lastra, O Courel. E asemade debe suceder co Camiño de Santiago e maila rota de inverno a través de Borreis, A Ponte Domingo Flórez e Valdeorras, a romana Vía Nova de Bergidum por As Médulas a Braga, a ruta dos encoros pantanos do Sil, etcétera. Para isto a Xunta de Galicia, o Consello Comarcal e o Grupo Leader plus Interautonómico Os Ancares poden realizar acciois conxuntas en feiras turísticas, edición de folletos, mapas, páxinas web e sinalizaciois bilingües, etcétera.

8ª. Animamos á Xunta de Galicia a utilizar os medios de comunicación de O Bierzo (xornais, radio, televisión e internet) para executar as súas campañas publicitarias cando teñan algunha relación coa comunidade galego-falante da comarca. Así pode acontecer coas campañas de fomento da lectura en gallego, de prestixio do uso social deste idioma, de cine galego e demais. Incluso sería convinte subvencionar directamente o uso do galego escrito ou oral por parte dos medios de comunicación de O Bierzo.

9ª. A Xunta de Galicia non pode pasar por alto a necesidade de colaborar activamente coas asociaciois locais, culturais, musicais, etc, casos do Instituto de Estudios Bercianos e do Centro Galicia de Ponferrada, que tanto prestixian e fomentan a cultura e maila lingua galegas de O Bierzo.

10ª. Recordamos tanto ao Goberno da Xunta de Galicia como ao Parlamento de Galicia a necesidade de que a nova reforma do Estatuto da Comunidade Autónoma fixe no articulado un maior compromiso político coa protección e o fomento da cultura e a lingua galegas dos catro territorios periféricos, caso da comarca Navia-Eo en Asturias, As Portelas da Seabra zamorá e O Bierzo en Castela e León, e mailo vale de Ellas en Cáceres.

PlanetaGalego.info ofrece un novo espazo para contactar coa Galicia emigrante

Venres, Novembro 18th, 2005

Planeta Galego, a revista on-line da diáspora galega, ofrece un novo espazo para contactar cos galegos da emigración. Este espazo está dirixido as empresas e asociacións que desexen promocionar os seus produtos ou servizos, así como eventos e campañas sociais ante unha audiencia tan numerosa como son os galegos e galegas que se atopan fóra das nosas fronteiras.

O perfíl dos nosos visitantes, galegos e os seus descendentes desde calquera parte do mundo, é unha vantaxe importante para darse a coñecer non só a nivel local senón internacional, a cal se reflicte nas máis de 16.000 visitas que recibimos cada mes. A calidade dos nosos artigos relacionados coa historia, política e actualidade galega, así como con temas relacionados coa emigración, fan de Planeta Galego un punto de referencia para todos os galegos da diáspora.

Para anunciarse en PlanetaGalego.info e consultar os nosos prezos deben escribirnos por correo electrónico á Asociación Cultural Fillos de Galicia.

Independentistas detidos na Galiza

Mércores, Novembro 16th, 2005

Inesperada vaga represiva na Galiza.

Velaqui o que colou no Taboleiro o meu compadre Beltram (este rapaz…)

Siempre es asi. Leemos el periodico “independentistas detenidos”. “Algo habran hecho”, “estos siempre la montan”, “vivimos en una democracia es que no se dieron cuenta?”

Claro que vivimos en una democracia, aqui manda la Ley y la Ley nunca se equivoca. La Policia esta para protegernos, el Ejercito vigila la permanente Unidad de la Patria.
La Constitucion recoge derechos y deberes. La Constitucion se modificara, porque asi lo quiere el Pueblo, para que Leonor sea designada Reina de Espanha. Que no le pase lo mismo que a su abuelo, Juan Carlos, designado por el Caudillo como su sucesor.

Todos somos iguales ante la Ley, los jueces velan por ese derecho. Los jueces como Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo que ha presumido de franquista en mas de una ocasion. Los jueces que se niegan a retirar la nomenclatura franquista de las democraticas calles espanholas, los jueces como Garzon que persigue torturadores alle! nde los mares, pero ni siquiera se ha molestado en recibir a los que quieren que las torturas y los maltratos impunes del franquismo y de la democracia sean investigados. Torturas que a dia de hoy y como denuncia Amnistia Internacional son practica habitual en el estado espanhol.

Sin embargo, la realidad es testaruda e insiste en mostrarse a cada paso, aunque queramos mirar a otro lado. Hoy, algun@s amig@s mios, estan presos en un cuartel, su reputacion y la de seguramente los que tenemos el orgullo de compartir su amistad, destrozada para siempre.
Su reputacion y sus ideas, su trabajo en colectivos culturales, ambientales, feministas… manchado por obra y gracia de un montaje, del mismo montaje de siempre que trata de vincular nacionalismo a terrorismo, disidencia a violencia.
Utilizan el miedo y la mentira, siempre lo hicieron, siempre lo haran…
Pero hoy no puedo mirar hacia otro lado.

Defender a Terra nom é delicto, LIBERDADE DETID@S!

Velai dous apontamentos a modo de conclussom…

1) Dous dias despois da sua detençom e um dia despois do seu traslado a Audiencia Nacional (para los que no lo sepan, tribunal excepcional que desde la epoca franquista juzga los delitos de terrorismo…) @s detid@s forom liberados sem carregos, iso si teran que apresentarse num julgado cada 15 dias.

2) Esta manobra patetica da xudicatura e as forças de seguridade espanholas semelha ser mais umha tentativa de lixar o nome e a reputaçom de todos os movementos sociais que xurdiron na Galiza despois do Prestige e que estanse a converter em referente cultural e social nas ciidades galegas.
Tamen influirian as crecentes tensioms que estan a vivirse no estado espanhol entre as naçoms sem estado que procuran umha reforma e o poder central, em boa medida herdeiro da anterior Ditadura.

Los gallegos y los vascos con marcadores genéticos comunes

Luns, Novembro 14th, 2005

El ilustre historiador Sanchéz Albornoz en sus estudios históricos de la Península Ibérica escribió:

“Tremendo entrecruce de masas humanas que se produjo en la Península a lo largo de esos siglos. Primero, de Sur a Norte: con la doble emigración de muchedumbre de refugiados hispanos y godos, durante las primeras décadas Para juzgar del íntimo parentesco de esas agrupaciones importa no olvidar el del señorío musulmán en Hispania; y, enseguida, con la de numerosos mozárabes y numerosos judíos, cuando les fue difícil la vida en tierras islamitas. Y después, de Norte a Sur, en el curso de las largas jornadas de la reconquista y repoblación del país, desde Covadonga hasta Granada. Galicia, por ejemplo, fue en el siglo VIII segunda patria para muchas gentes acogidas al reparo de sus montes; y desde el IX, ubérrima proveedora de repobladores para todas las nuevas tierras de España -para la meseta del Duero, para las ciudades del Tajo y del Guadiana y para Andalucía. Y Vasconia fue no menos fecunda madre de colonizadores que Galicia. En mi tierra de Avila se entreveran, por ejemplo, con los hispanoromanos y los godos, los montañeses, los castellanos, los gallegos y los navarros. Y así en todas. Y si los unían las sangres, los unió más tarde la igualdad de vida en las etapas sucesivas de la lucha contra el moro -tras la batalla, la puebla y tras la puebla, la batalla”.

Hasta en la serología y los códigos genético de los haplotipos. Los nacionalismos del RH- y a la luz de las últimas investigaciones serias en cuanto a descubrir, por ejemplo, el enigma de los vascos y según su haplotipos a la luz de divesos estudios preliminares realizado en el año 1981con técnicas de serología convencional en la población española donde se establecia según los haplotipos (HLA), la posibilidad de un origen común paleonorteafricano de parte de los españoles, vascos y sardos.
Los portugueses del norte y los vascos están más emparentados entre sí que otros europeos. Si entendemos que los portugueses y los gallegos (La Galicia Bracarense), somos, según este estudio serológico, por lo menos primos/hermanos de los vascos de Arzallus. Es un haplotipo ancestral de toda Europa; por ello se podria pensar que fuera un marcador genético celta o indoeuropeo que hubiese posteriormente sido importado a los paises mediterraneos durante la oleada de pueblos celtas que invadieron el sur de Europa en el primer milenio antes de Cristo.
Fuente extraida: Estudios Complutenses. “El Origen de los Vascos y otros pueblos” mediterráneos”.

¿Caben los nacionalismos de razas mezcladas en una España plural: como reinvindicación de nación? – No sería suficiente, todos somos muy iguales y tremendamente diferentes a la vez, lo que une y reinvindica son las costumbres, idioma y cultura. Pero la cultura es patrimonio del hombre y el hombre es patrimonio de Dios. Todos somos tan iguales que no sólo se nos puede identifica con el síbolo de una simple esvásltica.

Antonio Valcárcel Domínguez de Mazaira

La nueva Xunta le da la espalda a Fillos

Sábado, Novembro 5th, 2005

La reciente noticia de que el nuevo responsable de Emigración de la Xunta de Galicia, D. Manuel Luis Rodríguez, del PSdeG, no sólo no va a corregir el disparate que significó la creación del portal Galicia Aberta, sino que apostará por potenciarlo y ampliarlo, ha supuesto una sorpresa muy desagradable y una enorme decepción para nuestra organización.

Decepcionados por el ¿nuevo? rumbo de Emigración

Galicia Aberta fue, como ya denunciamos en su día, un portal creado tarde y mal por el PP a pocas semanas de las pasadas elecciones gallegas. Su misión parecía clara: cumplir a todo correr una demanda que a finales de 2002 había sido dirigida a la administración gallega por parte de los colectivos de nuestra diáspora, para que se les proporcionara un lugar en Internet donde colaborar y desde donde impulsar la necesaria integración entre centros tradicionales y nuevas tecnologías. Y obviando que una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, y surgida desde el propio ámbito emigrante, se les hubiera adelantado en más de un año creando Galeguidade.net para satisfacer esa misma demanda de los centros.

Este despilfarro de dinero público, gastado con fines electorales, para crear un clon de los portales de Fillos de Galicia (Fillos.org, Galeguidade.net, Atopadoiro.org, etc.), fue denunciado en su momento por nuestra asociación ante la prensa gallega, exigiendo que la oposición tomase medidas y fiscalizase este comportamiento inexcusable. Tras llegar al poder esos partidos de la oposición, nos hacíamos ilusiones de que iba a haber un cambio de rumbo no sólo en otros aspectos de la política de la Xunta sobre emigración, sino específicamente en el terreno de Internet, donde nosotros llevamos a cabo nuestra labor. Nuestro primer contacto fue prometedor: tras enviarle una carta al nuevo Secretario Xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, informándole de las demandas que por medio de Fillos.org realizaban los internautas emigrantes, el propio Sr. Rodríguez nos contestó por e-mail avanzándonos que prontamente se pondría en contacto con nosotros para tratar de los diversos puntos contenidos en dicho III Manifesto de Fillos.

Pero las noticias de esta semana nos han dejado perplejos: no sólo no se ha puesto en contacto tras su viaje a Suiza, como nos comentó, sino que ha hecho justo lo contrario de lo que nuestro Manifesto demandaba en su punto 7º:

Concentrar os esforzos da Xunta destinados á emigración dentro da rede Internet en torno a Fillos.org como proxecto máis veterán e máis importante, como forma de aproveitar mellor os investementos, en troques de lanzar proxectos “ex novo” como Galicia Aberta, posto en marcha polo anterior goberno.

Despilfarro, ignorancia, desprecio y prepotencia.

Resulta que según un comunicado enviado hace unos días por la Xunta, finalmente se va a apostar por potenciar y ampliar dicho portal. No le encontramos justificación a esta medida, pues parece dar por buena la actuación despilfarradora y partidista del anterior gobierno, y no sólo la continúa sino que pretende potenciarla (y tal usarla para sus propios fines partidistas). Galicia Aberta era un error cuando la creó el PP y sigue siéndolo ahora: por dos razones:

  1. Porque crear de la nada un portal que duplica muchas de las funciones que ofrece desde hace años la Asociación Fillos de Galicia, es tirar el dinero de los contribuyentes. ¿Ya han calculado cuánto dinero deberán invertir para lograr alcanzar el nivel de visitas y usuarios registrados que Fillos.org ha logrado en 8 años de existencia? Esto es no entender cómo funciona la Red además de un mal uso de los fondos públicos.
  2. Porque su mera existencia ningunea la labor realizada con muchas penalidades, dedicando miles de horas de forma desinteresada, en condiciones muy precarias y sin apenas apoyo público, por nuestra organización, sus muchos voluntarios y los socios y patrocinadores que nos ayudan económicamente. Así que no sólo dan por buena la política que durante años siguió la anterior Consellaría de Emigración de ignorarnos y darnos un apoyo ridículo (300 euros al año), sino que insisten en darnos la espalda, como si todo nuestro trabajo no existiera, o como si ellos, que llegan 7 años tarde a esta idea de usar la Red para trabajar con nuestros emigrantes, pretendieran que no necesitan nuestra experiencia, conocimiento y presencia en Internet.

Nos gustaría en lugar de eso, pensar que es un simple desconocimiento del terreno que pisan. Nos gustaría acharlo a la inexperiencia del nuevo responsable de Emigración en estos temas. Que tal vez nunca haya leído el Ensayo titulado “O papel de Internet na conservación da cultura e identidade galegas entre os descendentes dos emigrantes”, que recibió el premio Galeguidade en 2003. O que, inocentemente, se esté dejando guiar por anteriores responsables de la Consellaría de Emigración que tal vez tengan algún posible interés privado en que Galicia Aberta siga existiendo y le han convencido de que lo continúe. Pero lo que sí sabemos es que D. Manuel Luis leyó nuestro III Manifesto y que allí se le pedía expresamente que no se hiciera lo que al final han hecho.

¿Esta es la ayuda que podemos esperar de los nuevos responsables de Emigración? ¿Este es el cambio que iba a traer la oposición? Estamos muy decepcionados e incluso heridos, por este menosprecio y ninguneo institucional, que parece no cesará nunca para quienes desde el convencimiento de estar realizando una labor útil y necesaria, nos embarcamos en este proyecto llamado Fillos de Galicia, sin otro deseo que aprovechar al máximo las oportunidades históricas que la tecnología nos brinda para establecer un puente más sólido e inmediato que nunca entre todas las Galicias.

Manuel Casal Lodeiro, presidente de la Asociación Cultural Fillos de Galicia.