Archive for Setembro, 2001

Autoestima persoal e colectiva

Sábado, Setembro 22nd, 2001

Furadavella explica a necesidade da autoestima para erguer Galicia.

Non hai dúbida da importancia que para o desenvolvemento das persoas ten a autoestima, a consideración de nós mesmos como individuos importantes e capaces. Non tanto de sentirnos superiores ós demais, senón de non ser inferiores. Todos somos conscientes de que unha persoa que posúe unha boa autoestima, ten moitas máis posibilidades de éxito, tanto no aspecto socio-laboral coma nas relacións persoais. Cando a autoestima é baixa, a persoa séntese inferior, acomplexada e incapaz de enfrontarse ás dificultades da vida. A autoestima persoal ten moito que ver coa imaxe que temos de nós mesmos, coa aceptación dos propios defectos e limitacións e coa valoración das nosas virtudes e capacidades.

…unha persoa que posúe unha boa autoestima, ten moitas máis posibilidades de éxito.

Tamén os povos teñen a súa autoestima colectiva. Cando esta é alta, os povos séntense importantes e valoran ás súas posibilidades tanto materiais -os recursos naturais- como humanas -a súa cultura, a súa lingua, e a súa capacidade de xerar riqueza a partir dos recursos con que conta-.

…os povos nos que o sentimento nacionalista, en definitiva, a autoestima, está máis avanzado, son tamén os máis ricos e desenvolvidos.

Esta é a esencia do sentimento nacionalista de moitos povos, que ó valorarse a si mesmos tanto ou máis que o que ven de fóra, consiguen desenvolver moito máis a súa economía e a súa cultura. Non é casual que dentro do contexto do estado español, Cataluña e Euskadi, os povos nos que o sentimento nacionalista, en definitiva, a autoestima, está máis avanzado, son tamén os máis ricos e desenvolvidos, porque cren nas súas propias capacidades e potencian e protexen todos os seus recursos materiais e culturais sen deixarse invadir por outras economías e culturas.

Na Galiza, por desgracia, non nos valoramos suficientemente

En contra do que queren facernos crer os antinacionalistas, esta forma de proceder non é excluínte nen egoísta. Valorarse a si mesmos é o paso previo e necesario para valorar ós demais.

Na Galiza, por desgracia, non nos valoramos suficientemente. Todos somos conscientes de que a identidade galega é asumida aínda cun certo complexo de inferioridade: Aínda se sente certa vergoña de falar galego e de ter acento galego. Os nosos governantes son o mellor exemplo de papanatismo e complexo de inferioridade. Non hai máis que ver a escasa presencia que Galiza ten dentro do contexto español e europeo en todos os eidos. Tómanse fóra decisións vitais para o noso pais e os nosos governantes agachan a cabeza e obedecen. Pero desta situación non teñen culpa os de fóra, senón nós mesmos. Ninguén é respectado se non se fai respectar. Nós somos os responsables do noso destino e o que nos pasa é resultado da nosa actitude de sumisión e de conformismo.

Galiza non é un pais pobre, senón un pais empobrecido pola súa incapacidade de governarse a si mesma.

Sen embargo, temos moitos recursos e capacidades, unha rica e anterga cultura, e somos un povo traballador, non debemos seguir sendo dirixidos por intereses doutros povos, lexitimos, pero alleos, temos que ser capaces de coller o timón do noso barco e guialo cara onde nós queremos, estudiando as nosas posibilidades de éxito e manexando os nosos medios. Galiza non é un pais pobre, senón un pais empobrecido pola súa incapacidade de governarse a si mesma, pola súa falla de confianza nas propias posibilidades, en definitiva, pola súa baixa autoestima colectiva. O BNG é a forza que nos vai permitir tomar o timón de Galiza cando os seus habitantes vaian achegándose a esta idea que xa unha parte importante dos galegos foron asumindo nestes anos.

A transcendencia das próximas eleccións autonómicas

Sábado, Setembro 22nd, 2001

Furadavella fai a súa valoración sobre a importancia das eleccións galegas de Outubro de 2001.

Ninguén dubida a estas alturas de que as próximas eleccións van ser as máis disputadas dende que se aprobou o Estatuto de Autonomía de Galiza. Tantos anos de governo do PP, co seu xeito de entender a política baseado no caciquismo, na venda de favores a cambio de votos, no enchufismo, ata o punto de que o cidadán xa o considera normal; na propaganda constante de melloras que chegan con retraso, e que contadas por eles parece que foran cousas do outro mundo. ¡Nunca tanto se avanzou neste pais!, din. Claro que se avanzou, os avances caen polo seu propio peso; o que non din é o que se podería avanzar de non ser por eles. Cando falan dos logros sempre utilizan cifras absolutas, que avultan moito pero non din nada, e mesmo, son unha maneira de ocultar o pouco que realmente se fixo en termos relativos.

¡Nunca tanto se avanzou neste pais!, din … o que non din é o que se podería avanzar de non ser por eles.

Tantos anos facéndolles crer ós galegos, a base de propaganda e control de todos os medios de comunicación, que eles son os artífices únicos do gran salto adiante de Galiza, e que os demais só se adicaron a poñer pegas a todo e a dicir que non ó progreso. Tantos anos convertindo ó sistema democrático nunha auténtica farsa, cunhas eleccións nas que se compra e se controla ós votantes, cun pouco de asfalto ou coa colocación temporal dun fillo na escola taller de turno ou nas brigadas contra incendios. Tantos anos gastando os cartos de todos en comprar as vontades dunhas xentes que, xa cansas de ser enganadas toda a vida, polo menos agárranse ó que lles ofrecen, ainda que sexa unha miseria, porque, realmente, xa perderon a esperanza dun futuro digno no que non deban favores a ninguén.

Tantos anos gastando os cartos de todos en comprar as vontades dunhas xentes xa cansas de ser enganadas toda a vida.

Pouco a pouco, moi lentamente, todas estas repugnantes realidades, coas súas inevitables consecuencias de atraso, de estancamento social e económico, a porcallada que se agacha detrás de tanta mentira vai saíndo a flote e abríndo os ollos das xentes que sofren a realidade dun país que, lonxe de ser a cacarexada Galiza do século XXI, non é máis que un vello pais de vellos onde os novos non atopan sitio e seguen tendo que emigrar ou vivir das pensións dos avós; un país tomado polas empresas de fóra que acadullan as nosas riquezas naturais e levan as ganancias para os seus lugares de orixe, ¡natural! Un país vendido polos nosos governantes por catro perras gordas, un país que produce electricidade para fóra e non ten luz nas súas casas; que non pode producir leite nen carne, nen peixe, porque non lle deixan e logo ten que compralo ós de forra; que ten que plantar eucaliptos e estragar o seu monte autóctono para surtir as papeleiras de fóra. Esta é a auténtica Galiza actual.

Galiza … un vello pais de vellos onde os novos non atopan sitio e seguen tendo que emigrar ou vivir das pensións dos avós.

Remediar esta desfeita non vai ser fácil, e canto máis tempo se prolongue menos posibilidades de recuperación teremos. Por iso resulta tan claro que hai un inimigo único e común para todas as forzas políticas e sociais de progreso, nacionalistas e non nacionalistas. Por iso é tan evidente que hai que rachar coa maioría absoluta do PP para poñer fin a esta desfeita como xa está a ocorrer na mayoría das capitais galegas.

Por iso é tan evidente que hai que rachar coa mayoría absoluta do PP para poñer fin a esta desfeita como xa está a ocorrer na maioría das capitais galegas.

Por primeira vez as posibilidades son reais. O desgaste do PP é importante, pero está gastando todos os seus folgos e poñendo todos os recursos de propaganda, pagada por todos, de presión sobre os votantes, de mangoneo do voto dos emigrantes que lle poden dar a victoria en última instancia, para prolongar catro anos máis esta lenta agonía da que só nos pode resucitar unha definitiva derrota electoral de Fraga.

Fillos de Galicia le hace entrega de su Manifiesto a Xesús Palmou, del PP

Sábado, Setembro 22nd, 2001

Fillos de Galicia le hace entrega de su Manifiesto a Xesús Palmou, del PP de Galicia. Alberto Velo Bares finaliza su ronda de entrevistas con los representantes de los partidos políticos gallegos, haciendo una nueva entrega de nuestro Manifiesto.

Para entregar a DON MANUEL FRAGA IRIBARNE

En nombre de quienes formamos la comunidad virtual de FILLOS DE GALICIAwww.fillos.org., hacemos entrega a Ud. – en su carácter de lider por el P.P. De Galicia, de un MANIFIESTO que contiene las diversas peticiones que miles de Gallegos ( Hijos y Nietos) esparcidos por todo el mundo han considerado de interés en sus respectivos países de acogida.

Nuestra vinculación personal que se materializa a través de Internet, tiene un punto de conexión que a todos nos hermana: “Galicia” y resumidas en ese nombre, las necesidades de quienes somos Hijos o Nietos de inmigrantes y que no pudiendo volver, nos legaron el amor a la tierra como único testamento verdadero.

Hoy, Usted. se enfrenta a una situación de compromiso trascendental frente a muchos hermanos Gallegos que aspiran a mantener y mejorar sus condiciones de vida, y por ello le pedimos que preste atención a nuestro petitorio y le ponga el corazón y las ganas necesarias, para llevarlo a feliz término como ha hecho hasta el presente.

Muchas Gracias

www.fillos.org

Xesús Palmou & Alberto Velo Bares

Xesús Palmou, Alberto Velo Bares & Miras Portugal

En medio de una conferencia de prensa ofrecida a los medios por el
Representante del Partido Popular Dr. Xesus Palmou y Aurelio Miras Portugal, en un salón especialmente acondicionado y con presencia de periodistas de diversos medios gráficos locales y de la TVG, hice entrega de sendos textos del MANIFIESTO DE FILLOS DE GALICIA. Agradeció la entrega el Dr. Palmou, comprometiendose a su lectura, evaluación y posterior aplicación en la medida de la coincidencia con la plataforma partidaria. Algunos medios testimoniaron la entrega con fotografías que reflejan la ocasión.

Soy por demás optimista, atento que uno de los anuncios efectuados por el
Dr. Palmou, se refirió a la realización de un Congreso de Emigración a
llevarse a cabo en el Hotel Francisco II de la Ciudad de Ourense, y donde se debatirán distintas ponencias, que afortunadamente COINCIDEN con muchas de nuestras peticiones del Manifiesto. Así lo dejé sentado en cuanto me permitieron exponer sobre los objetivos de nuestra lista virtual, que careciendo de inclinación partidaria, sin embargo coincide en cuanto a las medidas de caracter político que son necesarias impulsar para modificar las actuales condiciones que padece el colectivo según sea el país de acogida.

Por lo expuesto, me vuelvo a mi casa con la enorme satisfacción de haber
dejado en las manos de los mas conspicuos representantes a liderar la Xunta de Galicia de cara a las próximas elecciones parlamentarias, de un
MANIFIESTO o PETITORIO que resume las mas caras aspiraciones de cuantos
integramos www.fillos.org y mas allá de que algunos tengamos resueltos los
pedidos que se formulan en nombre del conjunto, lo que le da un sentido de solidaridad que trasciende el objetivo personal que cada uno tenga para con la lista virtual.

¿Por qué se debe o no, votar a Fraga?

Mércores, Setembro 19th, 2001

Rogelio Diz, analista político gallego en México, valora la opción ahora gobernante, de cara a las próximas elecciones gallegas.

Esta es una de las preguntas que nos debemos hacer, ante las elecciones del mes de Octubre, principalmente los que estamos fuera de Galicia, y que al parecer en esta ocasión somos tan importantes, tanto así, que por primera vez, hemos tenido tantas visitas de los principales contendientes a ocupar el sillón de la Xunta de Galicia, en los paises con mayor presencia gallega de la diáspora, como Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, México y Cuba.

Independientemente del partido político que representa el Sr. Fraga, que fue el que él mismo fundó, creo que su imagen va más allá, y representa la evocación al pasado como hombre que ocupo cargos siempre importantes en la dictadura franquista, y que buscó con denodada constancia la más alta jerarquía en el gobierno de la transición, sin poderlo conseguir, teniéndose que conformar debido al peso de los años, en su reducto natal, Galicia, que dicho sea de paso, fue debido más a una casualidad biológica que al amor de la tierra de sus ancestros.

Al igual que Franco, al Sr. Fraga nunca le interesó Galicia más que como referencia de nacimiento y lugar idóneo para poder sentar sus maltrechas y callosas asentaderas acostumbradas a la poltrona de dirigente, e instaurar una Nación a su medida onírica.

Atrás quedaron sus actos en el Ministerio de Información e Interior del Gobierno de España, pero no así su experiencia en la manipulación de medios y su control casi absoluto, al igual que la represión cuando es necesaria, pues con manos manchadas de sangre (recuerdo de Montejurra) no tiene empacho en proclamar a los cuatro vientos el recuerdo placentero de aquellas soflamas de “La calle es mía” y sentirse orgulloso de su pasado franquista, este buen “demócrata de toda la vida”.

El poder pesa mucho, eso es lo que piensa mucha gente a la hora de votar, y piensan también que este hombre del cual nació el Presidente de Gobierno, puede presionar mucho más para cualquier gestión, que otro candidato, otra de sus ventajas es el control casi absoluto de los medios de comunicación que elevan siempre su imagen más aun que la de su partido, (virtud principal de cualquier egocéntrico) y denostan la de sus adversarios.

En el exterior es todavía más notorio, la imagen de Fraga pesa mucho debido al clientelismo y prebendas hacia las Instituciones españolas en el exterior y a la imagen que de el dan los medios de comunicación, una imagen de gallego bonachón, que gusta jugar dominó y abocado a la gastronomía y los buenos caldos del Ribeiro y Albariño, recordando a sus ancestros que como él, también conocieron las penurias de la emigración, ¿quién puede pensar mal de una persona así?

La memoria nos juega malas pasadas, recuerdo algunas viejas gallegas a finales de los sesentas, a quienes la guerra las había dejado viudas o sin hijos y que después aclamaban a su asesino porque pensaban que de su propio peculio les abonaba sus pensiones para poder vivir, pues mucha gente todavía piensa que cuando el gobierno les da un bienestar, este es una dádiva por buen comportamiento.

Muchos otros me dicen que por qué estoy ciego ante el crecimiento que ha tenido Galicia en los últimos veinte años y todo gracias a Fraga, y es lógico viniendo de personas que utilizan el aeropuerto de Barajas como escala técnica, solamente para proseguir viaje a Galicia, y si el vuelo es directo a Santiago de Compostela mucho mejor.

Es cuando no quieren ver las odiosas comparaciones, es verdad que Galicia ha progresado, eso es innegable, pero si hace 20 años Galicia ocupaba las ultimas posiciones del territorio español, solamente equiparable a Extremadura o Andalucía, el día de hoy sigue más o menos en las mismas posiciones, si hace 20 años existía una emigración a diferentes paises de Europa, hoy sigue la emigración hacia otras partes del territorio español, principalmente al sur y las islas.

Es por eso que creo necesario un cambio que nos pueda hacer ver otros horizontes, nuevas ideas y diferentes proyectos.

Fillos de Galicia le hace entrega de su Manifiesto a Emilio Pérez Touriño

Martes, Setembro 11th, 2001

Fillos de Galicia le hace entrega de su Manifiesto a Emilio Pérez Touriño, candidato a la Xunta del PSdeG-PSOE. Alberto Velo Bares continúa su ronda de entrevistas con los candidatos a la Xunta para presentar nuestro Manifiesto.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2001

Al Candidato a Diputado al Parlamento de Galicia
por el P.S.O.E. Don Emilio Perez Touriño PRESENTE:

En nombre de quienes formamos la comunidad virtual de FILLOS DE GALICIA – www.fillos.org, hacemos entrega a Ud. – en su carácter de lider por el P.S.O.E., de un MANIFIESTO que contiene las diversas peticiones que miles de Gallegos ( Hijos y Nietos) esparcidos por todo el mundo han considerado de interés en sus respectivos países de acogida.

Nuestra vinculación personal que se materializa a través de Internet, tiene un punto de conexión que a todos nos hermana: “Galicia” y resumidas en ese nombre, las necesidades de quienes somos Hijos o Nietos de inmigrantes y que no pudiendo volver, nos legaron el amor a la tierra como único testamento verdadero.

Hoy, Usted. se enfrenta a una situación de compromiso trascendental frente a muchos hermanos Gallegos que aspiran a cambiar sus condiciones de vida, y por ello le pedimos que preste atención a nuestro petitorio y le ponga el corazón y las ganas necesarias, para llevarlo a feliz término.

Muchas Gracias

www.fillos.org

Emilio Pérez Touriño & Alberto Velo Bares

El día Jueves 6 de Septiembre en una rápida visita de 24 hs. a la organización partidaria del P.S.O.E., el Candidato a Diputado por la Xunta de Galicia Dr. Emilio Perez Touriño, pronunció un encendido discurso en idioma Galego, en el auditorio del Club Español de Buenos Aires. Rodeado de un importantes numero de seguidores que colmabal el salón y flanqueado por un Senador y la Secretaria de Migraciones Marisol Soneira, el Candidato a Presidir la Xunta se explayó sobre las diversas propuestas que conforman la plataforma electoral del P.S.O.E..-

A su término, y luego de firmar autógrafos y estrechar la mano de sus seguidores, el Dr. Emilio Perez Touriño , se hizo un aparte para recibir de manos de la Cra. Alicia Seijas y del Dr. Alberto Velo Bares, en representación de la comunidad virtual “Fillos de Galicia”, un texto del Manifiesto y una breve referencia a su contenido, al que prestó muchísima atención. En un breve diàlogo que se mantuvo en tono afable y muy cálido, el lider del P.S.O.E. por Galicia, prometió leerlo con tranquilidad y hacer una evaluación serena de las peticiones, aunque ya tenía idea del mismo a través de sus asesores.

En otro aparte mantenido con la Secretaria de Migraciones, Marisol Soneira nos sorprendió gratamente al recibir copia del Manifiesto, y agradecer su recepción, aunque ya era conocedora del mismo y en total sintonía con sus manifestaciones, personalmente lo había votado antes de venir en esta Gira. Demás está decir el impacto que nos produjo y en especial porque a decir de la entrevistada, ella fue una de las propulsoras, diez años atrás, de la figura del Valedor do pobo, ahora remozado DEFENSOR DO EMIGRANTE, que nuestro manifiesto solicita perentoriamente.

Emilio Pérez Touriño & Alberto Velo Bares