Archive for Febreiro, 2001

Os nomes roubados

Sábado, Febreiro 3rd, 2001

Casdeiro, fundador de Fillos de Galicia cóntanos a triste historia dos galegos que se chamaban gallegos.

O galego é un pobo que sufriu unha das peores formas de opresión e que dá idea do nivel de alienación que se tentou facer con el ao longo dos séculos. O galego aínda hai pouco que recuperou o seu nome, a súa sinal máis importante de identidade: hoxe o galego xa volve ser galego. Durante moitos anos chamouse a si mesmo co nome que lle impuxeran outros: gallego. ¿Que pobo tivo que soportar semellante humillación? A min lémbrame a serie de TV Raíces:

¿Como te chamas, negro?

Kunta Kinte.

O látigo batía na pel do escravo negro. –¿Como te chamas, negro? -Repetía o amo do africano.

…Toby -remataba o negro por contestar, xa vencida a súa resistencia, para satisfacción do negreiro.

Esta ignominia quedou reflectida para sempre na nosa historia en títulos do primeiro Rexurdimento literario galego como “Cantares Gallegos” (de Rosalía de Castro).

Pero non soamente lle roubaron o nome colectivo senón que tamén hai opinións fundadas de que o nome da súa terra, Galicia, tamén é unha suplantación española, e que o nome auténtico que se lles roubou aos galegos era o que aínda conservan en Portugal: Galiza. Moitos teimaron pola recuperación deste nome de noso, como Castelao (“Sempre en Galiza”), e aínda teiman (nacionalistas).

E non fican os agravios nestes nomes sagrados… Moitas son as vilas que son chamadas con vergonzosos nomes inventados polos dominadores, e non soamente por eles que as poden chamar como lles pete, senón polos propios galegos, que víctimas da ideoloxización inherente á colonización empregan os nomes casteláns: Villagarcía, Orense, Sanjenjo, La Coruña, Órdenes, El Bollo, El Barco, Finisterre, El Grove, La Guardia, Mellid, Puebla del Caramiñal, Puentedeume… É ilustrador das consecuencias e pervivencia desta suplantación nun caso que se deu na nosa lista de FILLOS-L: unha persoa buscaba referencias ao pobo de seu pai… que el pensaba que se chamaba Villatuje… Nome inexistente, invención de quen asume a tese do colonizador de que Vilatuxe está mal dito e transmite un nome diferente e correcto aos seus fillos…

E de seguido dos topónimos a suplantación, baixando da identificación colectiva á persoal, pasemos aos nomes de familia: os apelidos. ¡Como doe escoitar a un fillo de galegos dicir que se chama Seijo, ou Otero, ou Buján, ou Teijeiro, ou Rajoi, ou Sanjurjo… (a lista sería interminable)! Pero aquí os individuos podemos loitar en contra desta vergonza: temos que devolver o honor aos nosos nomes, non levar o estigma da opresión no nome da nosa familia… non llo trasmitir aos nosos fillos. O cantante Antón Reixa é un exemplo a seguir como moitos outros que deron o paso: el é o primeiro que se volve chamar Reixa nunha familia de Rejas

E chegamos ao derradeiro nivel da degradación: o persoal. Tantos séculos trocando os nomes desde o partida de nacemento… como ao escravo de Raíces… Aos noso avós non lles deixaban chamarse Xosé, Bieito, Xoán, Xurxo, Tomé… tiñan que ser José, Benito, Juan, Jorge, Tomás… Eu mesmo tiven que escoitar a triste historia dunha tía segunda miña, cun fermoso nome galego, Ermitas (colonizado tamén, pois o auténtico galego é Ermidas) que tivo que sufrir a humillación de que os seus fillos lle puxeran ao restaurante que rexenta fóra de Galicia, “Herminia”, xa que segundo eles, Ermitas é un nome que non existe. …¡Ábrenseme as carnes!

E esta é triste historia que moitos descoñecen cando chaman ao seu avó Jesús, ou á aldea de seu pai Villanueva, ou que o seu apelido é Feijoo

¿Que podemos facer nós desde a diáspora? Trocar os nosos nomes deturpados (é un trámite sinxelo en calquera país), chamar orgullosamente ás nosas zonas de orixe polo seu nome verdadeiro (“Meu pai é de Sobrado dos Monxes”) e borrar así a infamia de nós.

O nacemento de Galicia

Sábado, Febreiro 3rd, 2001

Fernando Lamas, cubano residente nos EE.UU. ten estudiado moito da Historia de Galicia, terra dos seus antergos. Aquí nos fai un bo resume da formación de pobo galego.

O pobo orixinal da peninsula Ibérica eran os IBEROS. En 1800 antes de Cristo (A.C.) chegaron os CELTO-LIGURIANOS (os antegros dos galegos) e conquistaron as terras que hoxe en día son Galiza e Portugal e norte Iberia. Os Iberos entón reconquistaron as terras de norte Iberia pero non as de Galiza e Portugal. Polo tanto, os celtas foron isolados de seus curmáns en Francia antiga. En 650-550 A.C., chegaron os CELTAS HALLSTAT a Iberia e conquistaron a Iberia central e Iberia do norte pero non as terras dos Celtas antigos de Galicia e Portugal. Os Iberos entón teñen as terras de Iberia do sul, de Iberia ocidental e as terras de Euskadi. En Iberia central, os pobos dos Celtas novos e Iberos mistúran-se e foi nado o pobo CELTO-IBERO. Os Celtas de Galicia eran de sangue con pouca sangue Ibera.

Os Cartagines chegaron nos 400’s A.C. e conquistaron o sul de Iberia. Os Romanos chegaron a Iberia en 218 antes de Cristo (AC), durante a Segunda Guerra Púnica (contra o imperio Cartago). Os Romanos chamaban-le HISPANIA a toda Iberia. Polo tanto, o nome “hispano” de hoxe en día, como en “hispanoamérica”, é o nome de todos os pobos de Iberia e non somente dos Españois. En 206 A.C., os Cartagines foron expulsados de Iberia polos Romanos que herdaron o imperio Cartago en Iberia de o sul.

Os Romanos chamában-lles LUSITANI aos pobos de Portugal sul do Río Duoro e CALLAECI aos pobos celtas norte do Duoro e oeste dos ASTURES. (GALLI, de CELTAE y KELTOI é o nome Romano de “Celta”.) Os Callaeci foron divididos polos Romanos en LUCENSES no norte e BRACARENSES no sul da terra dos Callaeci. Os Lucenses foron subdivididos nos ALBIONES, ARRONI, ARTABRI, BAEDYI, CIBARCI, CILENI, COPORI, EGIVARRI NAMARINI, IUADOVI, LEMAVI, NERI, POEMANI, PREASTAMARCI, SUERRI e CELTXCI SUPERTAMARCI. Os Bracarenses foron subdivididos nos AEBISOCI, AMPHILOCI, AUREGENSES, AQUIFLAVIENSES, AUOBRIGENSES, BRACARI, COELERNI, EQUAESI, GROUII, HELLENI, INTERAMICI, LEUNI, LIMICI, LUANCI, LUBAENI, NARBASI, NEMETATI, QUARQUERNI, SEURBI e TAMAGANI.

Nos anos 155-139 A.C. os Romanos conquistaron aos Lusitanos en Portugal. En 138-136 A.C. , DECIMUS JUNIUS BRUTUS (non foi o famoso Brutus) invadiu aos Callaeci pero non os conquistou permanentemente. Pola expedicion, tomou o nome honorifico BRUTUS CALLAICUS e polo tanto é o primeir home na historia de apelido “Gallego” :^) En 60 A.C. GAIUS JULIUS CAESAR invadiu aos Callaeci cunha armada que navegou ata BRIGANTIUM (A Coruña) pero a expedición era máis para roubar ouro que conquista. En 25 A.C., en MONS MEDULLIUS, un castro dos Callaeci, as Lexións de P. CARISIUS, xeneral de CAESAR AUGUSTUS, conquistaron os Callaecis. Eles foron o último pobo conquistado polos Romanos en Hispania. En 23 A.C. os Lexionarios vedraños (EMERITI) da guerra contra os Caelleci das Lexiones V e VII, fundaron a cidade de AUGUSTA EMERITA (Mérida) no centro de Hispania. En pouco tempo despois da guerra, os Romanos fundaron a cidade de LUCUS AUGUSTI, “albogo sagro de Agosto” (Lugo) como unha cidade Lexionaria para manter a conquista dos Callaeci.

A terra conquistada dos Callaeci entón foi parte da provincia Romana de HISPANIA CITERIOR. As outras dúas provincias en Hispania entón eran LUSITANIA (o sul-oeste) e BAETICA (no sul). No tempo do emperador VALERIANUS DIOCLETIANUS (284-305

despois de Cristo), o emperador cambiou as provincias para estabelecer máis autonomía rexional. Entón o emperador Diocletianus estabeleciu a provincia de GALLAECIA, “terra dos Celtas”, coas terras norte do Duoro e este ata LEGIO VII GEMINA (León). O emperador THEODOSIUS “o Grande” foi nado en Gallaecia.

Autor: Fernando Lamas, bisneto de galego.

Algunos datos sobre Galicia

Xoves, Febreiro 1st, 2001

Antonio J. Francisco Rey da a conocer algunos aspectos de Galicia, y los compara con los países sudamericanos.

Galicia es un pequeño país situado en el noroeste de la Península

Ibérica, al norte de Portugal. Abarca aproximadamente desde los 41º

45′ hasta los 43º 40′ de latitud Norte. (Las Rías Baixas están

a la altura de la Península Valdés en la Provincia de Chubut,

pero en el otro Hemisferio,claro)

Su capital político-administrativa es Santiago de Compostela, y está

dividida en cuatro Provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Cada Provincia está dividida en Comarcas.

Cada Comarca está compuesta por Municipios o Concellos.

Cada Municipio esta compuesto por Parroquias y, finalmente cada Parroquia está

compuesta por Lugares.

Así: A Coruña tiene 18 Comarcas y 94 Concellos; Lugo, 13 Comarcas

y 67 Concellos; Ourense, 12 Comarcas y 92 Concellos y Pontevedra, 10 Comarcas

y 62 Concellos.

Por ejemplo, la Comarca de Deza, que pertenece a la Provincia de Pontevedra,

está formada por 6 Municipios: Lalín, Silleda, Vila de Cruces,

Rodeiro, Agolada y Dozón.

Otro ejemplo, esta vez de menor a mayor: el Lugar (aldea) San Xián es

uno de los 9 Lugares que pertenecen a la Parroquia de Torea. A su vez, Torea

es una de las 8 Parroquias en que está dividido el Concello de Muros.

Y Muros es uno de los dos Municipios que forman la Comarca homónima,

en la Provincia de A Coruña.

Los límites territoriales actuales de Galicia se definieron a partir

del siglo XII , en que se formó el reino portugués, al sur de

la antigua GALLAECIA romana.

Historiadores románticos y luego poetas de inspiración épica,

han instalado a los CELTAS como principal MITO FUNDADOR de la nacionalidad gallega.

El pueblo CELTA provenía de las márgenes del Mar Caspio y de las

montañas

del Cáucaso, y penetró en la Península Ibérica entre

el 950 aC y el 650 aC.

Tras reconocer la Constitución Española de 1978 los derechos de

Galicia como nacionalidad histórica, en diciembre de 1980 el pueblo gallego

votó favorablemente en referéndum del Estatuto de Autonomía.

Los poderes de la Comunidad Autónoma se ejercen a través del Parlamento,

de la Xunta y de su Presidente.

Algunas competencias de la Comunidad Autónoma son:

 • ordenación del territorio y litoral, urbanismo y vivienda

 • obras públicas, puertos, aeropuertos y helipuertos que no sean de

  interés general del Estado

 • montes y aprovechamientos forestales

 • pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura

 • patrimonio histórico, artístico y arquitectónico

 • cultura e investigación

 • lengua gallega

 • promoción y ordenación del turismo

 • deportes

 • sanidad y asistencia social

 • policía

 • casinos, juegos y apuestas

 • protección del medio ambiente y del paisaje

 • industria y comercio interior

 • sistema educativo

Datos comparativos

El territorio de Galicia representa el 6% de la superficie total de España.

El territorio de las provincias argentinas de Buenos Aires y Río Negro

suman la misma superficie que toda España. Galicia tiene aproximadamente

la misma extensión que la provincia argentina de Misiones. Galicia representa

aproximadamente el 17% de la extensión de la República Oriental

del Uruguay y menos del 0,4% del Brasil.

La población de Galicia representa el 7% de la población total

de España. Los habitantes de Galicia representan el 90% de la población

de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires viven más de 5 veces la cantidad de

habitantes de Galicia.

El PBI de Galicia supera levemente el 5% del PBI de España. El PBI per

cápita de Galicia es el 75% del PBI per cápita de España.

El PBI per cápita de Argentina es el 86% del PBI per cápita de

Galicia.

PBI per cápita en u$s (1997) ( I )
España 15.930
Galicia 12.000

– Calculado en base a datos de ( II ) –

Argentina 10.300
Uruguay 9.200
Venezuela 8.860
Brasil 6.480
( I ) Anuario Clarín 1999/2000 Buenos

Aires. Argentina.
( II ) INE-IGE

INE: Instituto Nacional de Estadística de España

IGE: Instituto Galego de Estadística

Extensión y población
Superficie (km2) Habitantes
A Coruña 7.951 ( II ) 1.106.325
Lugo 9.856 ( II ) 367.751
Ourense 7.273 ( II ) 344.170
Pontevedra 4.495 ( II ) 906.298
Galicia 29.575 ( II ) 2.724.544
España 505.990 ( II ) 39.857.651
Argentina (*) 2.766.000 ( I ) 36.600.000
Brasil 8.511.000 ( I ) 168.000.000
Uruguay 176.000 ( I ) 3.300.000
Venezuela 912.000 ( I ) 23.700.000
Prov. de Buenos Aires 307.571 ( III ) 14.214.000
Ciudad de Buenos Aires 200 ( III ) 3.046.000
Prov. de Misiones 29.801 ( III ) 995.000
Prov. de Río Negro 203.013 ( III ) 618.000
Elegidas arbitrariamente para ser comparadas

con las cifras de Galicia
(*) 3.761.274 km2 incluyendo las Islas Malvinas,

Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Antártida Argentina.
( III ) Gran Atlas Clarín 2000 . Argentina

Galicia, país de emigrantes

Parece el pueblo gallego signado por la emigración. En muchos períodos

de su historia, un permanente desajuste entre los

recursos y la población ha puesto en marcha la máquina de expulsar

trabajadores, generando desequilibrios (verdadera hipoteca social) muy difíciles

de revertir.

Según la Secretaría Xeral para las Relaciones con las Comunidades

Gallegas hay casi un millón y medio de gallegos – de primera, segunda

y hasta tercera generación – agrupados en más de 250 entidades

dispersas por el mundo.

Gallegos en el mundo
Datos de algunos países (Secretaría

Xeral Relaciones Comunidades Gallegas 1997)
Argentina 330.000
Alemania 90.000
Venezuela 100.000
Suiza 55.000
Brasil 95.000
Francia 50.000
Uruguay 36.000
Gran Bretaña 32.000
México 17.000
Holanda 12.000

Con el advenimiento del siglo XXI , muchos descendientes de los emigrantes de

América vuelven sus ojos a terra nai, dispuestos a comenzar

una nueva vida allí. ¿Podrán más las trabas e impedimentos

legales que la fuerza de la sangre y

el corazón?

FILLOS DE GALICIA es una buena tribuna de opinión

y de encuentro de aquellos que piensan “Galicia vive

en nós”

Para buscar datos sobre Galicia:

Bibliografía recomendada:

Historia de Galicia – Autor: Ramón Villares –

Editorial Alianza. Madrid. 1997.

(El catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela repasa los

hechos más importantes de la historia gallega ,desde la cultura castreña

hasta las transformaciones ocurridas en el siglo XX)

Follas novas – Autora: Rosalía de Castro – Edición

bilingüe traducida al castellano por Juan Barja. Akal Ediciones. Madrid.

1999.

(Libro escrito por Rosalía en 1880 en donde, con lenguaje poético

se narra el dolor de la miseria y el conflicto que supone la emigración

tanto para el que se marcha como para el que se queda en terriña)

Consideraciones finales

Este breve informe es el resultado de la síntesis de varias fuentes consultadas

que tiene por objeto ayudar a conocer un poco más a Galicia, país

amado y muchas veces idealizado. Fue elaborado especialmente para compartir en

la Primera Reunión de Fillos de Galicia en Buenos Aires en marzo de 2001.

La presentación de los datos elegidos (toda selección es antojadiza)

tiene

la finalidad de inducir a la comparación, para la mejor comprensión

de las magnitudes involucradas.